St. Vincent Liem Parish

Last Update: Jan 22nd, 2021

Weekly Bulletin - Third Sunday in Ordinary Time

Jan 22nd, 2021

Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng : “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường.

Latest News and Pictures

Weekly Bulletin

Second Sunday in Ordinary Time

Jan 15th, 2021

Weekly Bulletin

Baptism of the Lord

Jan 8th, 2021

Weekly Bulletin

The Epiphany of the Lord

Jan 2nd, 2021

News

Ban Giáo Lý

Jan 2nd, 2021

Weekly Bulletin

The Nativity of The Lord

Dec 25th, 2020

Weekly Bulletin

Fourth Sunday of Advent

Dec 18th, 2020
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018