St. Vincent Liem Parish

Last Update: Jun 18th, 2021

Weekly Bulletin - 12th Sunday in Ordinary Time

Jun 18th, 2021

Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau : Cửa đại dương, ai ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi Ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân ? Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài ; rồi Ta phán : “Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành !”

Latest News and Pictures

Weekly Bulletin

11th Sunday in Ordinary Time

Jun 11th, 2021

Weekly Bulletin

Corpus Christi

Jun 4th, 2021

Weekly Bulletin

Holy Trinity

May 29th, 2021

Weekly Bulletin

Pentecost Sunday

May 21st, 2021

Weekly Bulletin

Ascension of the Lord

May 14th, 2021

Weekly Bulletin

Sixth Sunday of Easter

May 7th, 2021
logo.jpg

Ban Giáo Lý : Chương Trình Thi Cuối Khoá

May 29th, 2021
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018