St. Vincent Liem Parish

Tiếng Việt

Last Update: Oct 16th, 2019

Weekly Bulletin - 28th Sunday in Ordinary Time

Oct 14th, 2019

Trong nhiều thế kỷ, lễ tạ ơn bên Âu châu do những nguyên do khác nhau như ăn mừng thắng trận, mừng mùa gặt hái thành công lớn hay mừng vua vừa được lành bịnh... Nghi lễ Thanksgiving được tổ chức lần đầu tại miền Bắc nước Mỹ, năm 1578, khi nhà thám hiểm Martin Frobisher đến tân Thế giới. Ông đã tổ chức lễ này để tạ ơn Trời đã bảo vệ ông và các thủy thủ trong cuộc hành trình nguy hiểm trên biển cả.

Latest News and Pictures

Weekly Bulletin

27th Sunday in Ordinary Time

Oct 14th, 2019

Weekly Bulletin

26th Sunday in Ordinary Time

Sep 28th, 2019

Weekly Bulletin

25th Sunday in Ordinary Time

Sep 21st, 2019

Weekly Bulletin

24th Sunday in Ordinary Time

Sep 16th, 2019

Weekly Bulletin

23rd Sunday in Ordinary Time

Sep 6th, 2019

Group Announcements

logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Nguyệt Hội của Huynh Đoàn Đa Minh

Aug 31st, 2019
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : CHUẨN BỊ LỄ NHỚ ƠN NHỮNG NGƯỜI CHA: 16/06/2019

May 25th, 2019
logo.jpg

Hội Legio Mẹ Đồng Trinh : HỘI LEGIO: HÁT LỄ VÀ CHẦU SÁNG THỨ BẢY 18/05/2019

May 3rd, 2019
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018