St. Vincent Liem Parish

Last Update: Sep 23rd, 2023

Weekly Bulletin - 25th Sunday in Ordinary Time

Sep 23rd, 2023

Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa - và Người sẽ xót thương về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.

Latest News and Pictures

Weekly Bulletin

24th Sunday in Ordinary Time

Sep 16th, 2023

Weekly Bulletin

23rd Sunday in Ordinary Time

Sep 8th, 2023

Weekly Bulletin

22nd Sunday in Ordinary Time

Sep 2nd, 2023

Weekly Bulletin

21st Sunday in Ordinary Time

Aug 26th, 2023
logo.jpg

Ban Giáo Lý : Chương Trình Thi Cuối Khoá

May 29th, 2021
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018