St. Vincent Liem Parish

Tiếng Việt

Last Update: Jan 25th, 2020

Latest News and Pictures

Weekly Bulletin

Second Sunday in Ordinary Time

Jan 19th, 2020

Weekly Bulletin

Baptism of The Lord

Jan 10th, 2020

Weekly Bulletin

The Epiphany of the Lord

Jan 3rd, 2020

Weekly Bulletin

Holy Family

Dec 27th, 2019

Weekly Bulletin

Fourth Sunday of Advent

Dec 20th, 2019
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM THÔNG BÁO

Jan 3rd, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018