St. Vincent Liem Parish

Last Update: Aug 15th, 2022

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Lần Thứ V (2022)

BÊN MẸ LA VANG CHÚNG CON TẠ ƠN CHÚA

Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Khách, quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, sau hai năm, cơn Đại Dịch xảy ra khắp nơi trên thế giới.

Nhờ lời cầu nguyện thật nhiều, thật nhanh và thật xốt xắng của toàn thể đoàn con Chúa khắp nơi, tại nhà thờ, gia đình, trên các hệ thống online, cơn đại dịch Covid chấm dứt.

Đại Hội Thánh Mẫu Lần Thứ V "Bên Mẹ La Vang, Con Tạ Ơn Chúa", Hướng chúng ta đến một Giáo Hội Hiệp Hành, có sự hiện diện của Đức Cha Vincente Nguyễn Mạnh Hiếu từ Toronto. Cha Cựu Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, Đa Minh Nguyễn Phi Long từ Houston. Ca sĩ Giuse Nguyễn Hồng Ân từ Việt Nam, quý Cha, quý tu sĩ, quý khách đến cùng chúng ta tiếp tục đoàn kết, yêu thương hiệp nhất trong sứ vụ làm chứng cho Chúa "Để niềm vui của Thầy và Anh Chị Em nên trọn vẹn" (Ga.15,11)

Chúng con kính mời quý vị khắp nơi đến tham dự Đại Hội.

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Lần V

"Bên Mẹ La Vang Chúng Con Tạ Ơn Chúa"

Ngày 19, 20 và 21 Tháng 8 Năm 2022


BAN TỔ CHỨC kính mời:
Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng (403) 479-4638 hay (713) 280-6856
Cha Phó Martin Maria Nguyễn Huy Thông (403) 589-4040
Ông Chủ Tịch (Tổng Quát) Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh (587) 889-7907
Ông Phó Chủ Tịch (Hội Đoàn) Anphongso Lê Châu Tuấn (403) 862-3226
Bà Thư Ký (Ẩm Thực) Maria Nguyễn Minh Phương (403) 714-4389
Anh Phó Chủ Tịch (Giới Trẻ) Vinh Sơn Liêm Nguyễn Michael (403) 615-8568
Văn Phòng Giáo Xứ (403) 262-1078. Địa chỉ email: st.vsl@telus.net

Weekly Bulletin - 20th Sunday in Ordinary Time

Aug 13th, 2022

Hồi ấy, các thủ lãnh thưa với vua Xít-ki-gia-hu: “Xin ngài cho giết Giê-rê-mi-a đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ.” Vua Xít-ki-gia-hu nói: “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.”

Latest News and Pictures

Weekly Bulletin

19th Sunday in Ordinary Time

Aug 6th, 2022

Weekly Bulletin

18th Sunday in Ordinary Time

Jul 30th, 2022

Weekly Bulletin

17th Sunday in Ordinary Time

Jul 23rd, 2022

Weekly Bulletin

16th Sunday in Ordinary Time

Jul 16th, 2022

Photos

Patron Saint celebration

Jun 30th, 2022

Weekly Bulletin

15th Sunday in Ordinary Time

Jul 9th, 2022
logo.jpg

Ban Giáo Lý : Chương Trình Thi Cuối Khoá

May 29th, 2021
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018