St. Vincent Liem Parish

In Our Prayers

Anh Đa Minh Nguyễn Bảo Tùng (1972 - 2024)
April 13th, 2024

Anh Đa Minh Phạm Thành Hưng (1961 - 2024)
April 6th, 2024

Ông Cố Tô-Ma Nguyễn Quang Thanh (Tiến) (1936 - 2024)
March 2nd, 2024

Bà quả phụ Maria Trần Thị Mùi (1928 - 2024)
January 22nd, 2024

Maria Trần Thị Ốc (1928 - 2023)
December 10th, 2023

Maria Trần Thị Hiền (1960 - 2023)
December 4th, 2023

Maria Nguyễn Thị Hạt (1929 - 2023)
November 13th, 2023

Jerome Nguyễn Thanh Sơn (1961 - 2023)
October 7th, 2023

Gioan Baotixita Bùi Thiện Chư (1933 - 2023)
October 4th, 2023

Giuse Nguyễn Văn Tý (1936 - 2023)
September 23rd, 2023

PhêRô Trần Văn Minh (1948 - 2023)
September 15th, 2023

Anê Trần Thị Thêu (1931 - 2023)
August 30th, 2023

Maria Nguyễn Thị Viết (1936 - 2023)
August 14th, 2023

Maria Trần Thị Bạch Yến (1932 - 2023)
August 13th, 2023

AnTôn Nguyễn Văn Huê (1936 - 2023)
July 16th, 2023

Ông Hà Văn Bình (1951 - 2023)
May 14th, 2023

Maria Trần Thị Dụ (1933 - 2023)
May 9th, 2023

Maria Catarina Nguyễn Thị Phụng (1938 - 2023)
February 22nd, 2023

Hà Thanh Long (1981 - 2023)
February 6th, 2023

Giuse Phạm Văn Hiệp (1937 - 2023)
January 20th, 2023

Gioan Kim Nguyễn Ngọc Tuấn (1972 - 2023)
January 12th, 2023

Phaolo Nguyễn Văn Đây (1927 - 2023)
December 9th, 2022

Maria Nguyễn Thị Yêu (1928 - 2022)
October 13th, 2022

Giuse Phạm Công Lý (1932 - 2022)
August 31st, 2022

Martin Nguyễn Quang Hùng (1974 - 2022)
July 14th, 2022

Giacôbê Võ Phùng (1927 - 2022)
May 16th, 2022

Micae Lương Văn Hoan (1933 - 2022)
April 22nd, 2022

Gioan Baotixita Nguyễn Dư (1926 - 2022)
February 14th, 2022

Anna Trần Thị Khen (1942 - 2022)
January 6th, 2022

Têrêsa Đỗ Thị Tiến (1954 - 2021)
December 31st, 2021

Giuse Đỗ Trọng Vinh (1927 - 2021)
December 31st, 2021

Phêrô Cao Văn Tập (1933 - 2021)
November 25th, 2021

Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Phần (1967 - 2021)
September 13th, 2021

Maria Đỗ Thị Oanh (1933 - 2021)
September 7th, 2021

Anna Nguyễn Thị Muôn (1927 - 2021)
August 13th, 2021

Philípphê-Minh Nguyễn Anh Hoàng Vũ (1962 - 2021 )
July 29th, 2021

Maria Trần Thị Hương (1934 - 2021)
July 27th, 2021

Maria Nguyễn Thị Hoa (1933 - 2021)
July 18th, 2021

Teresa Đỗ Thị Tuyết (1935 - 2021)
May 15th, 2021

Maria Nguyễn Thị Minh Huyền (1924 - 2021)
May 14th, 2021

Gioakim Nguyễn Thanh Hiển (1954 - 2021)
April 25th, 2021

Phao Lô Nguyễn Văn Thược (1933 - 2021)
April 24th, 2021

Giuse Nguyễn Đình Cử (1940 - 2021)
April 17th, 2021

Cecilia Theresa Trương Thị Bích Hiển (1955 - 2021)
April 17th, 2021

Maria Nguyễn Thị Khi (1910 - 2021)
April 6th, 2021

Phanxicô Xavie Phạm Văn Lợi và Maria Ngô Thị Hải (1926 - 2021, 1931 - 2021)
January 15th, 2021

Giuse Phạm Tất Tố (1932 - 2020)
November 27th, 2020

Pierre Ninh Văn Tú (1927 - 2020)
November 8th, 2020

Đaminh Nguyễn Văn Quý (1955 - 2020)
October 17th, 2020

Giuse Vũ Đức Đình (1920 - 2020)
October 9th, 2020

Isave Nguyễn Thu Thuỷ (1951 - 2020)
August 19th, 2020

Martin Nguyễn Huỳnh Vũ (1981 - 2020)
August 15th, 2020

Tôma Trương Quảng Văn (1925 - 2020)
August 12th, 2020

Maria Nguyễn Thị Nụ (1935 - 2020)
July 23rd, 2020

Đaminh Lê Đình Tân (1950 - 2020)
June 11th, 2020

Gioan Dương Văn Bằng (1958 - 2020)
June 5th, 2020

Phêrô Phan Thu (1935 - 2020)
June 2nd, 2020

Maria Ngô Thị Hoa (1943 - 2020)
May 22nd, 2020

Maria Nguyễn Thị Dậu (1957 - 2020)
May 8th, 2020

Maria Phạm Thị Mai (1933 - 2020)
April 7th, 2020

Mai Thị Yến, Pháp Danh: Diệu Xuân (1939 - 2020)
April 7th, 2020

Madalena Nguyễn Thị Út (1924 - 2019)
July 22nd, 2019

Vincent Nguyễn Thanh Phát (1966 - 2019)
June 22nd, 2019

Catarina Trần Thị Liên (1950 - 2019)
May 14th, 2019

Maria Đỗ Thị Gấm (1928 - 2019)
March 21st, 2019

Trương Mãn Vân (1937 - 2019)
March 18th, 2019

Giuse Vũ Đình Văn (1933 - 2019)
March 8th, 2019

Maria Ngô Thị Ngượi (Bà cụ Quế) (2019)
January 16th, 2019

Nguyễn Sơn Hùng (1964 - 2018)
January 4th, 2019

Giuse Trần Văn Viên (1932 - 2018)
December 12th, 2018

Trần Thị Là (Pháp Danh: Đức Luyện) (1928 - 2018)
November 10th, 2018

Phêrô Nguyễn Khắc Út (1955 - 2018)
October 17th, 2018

Maria Madalena Mai Văn Loan (Nhũ Danh: Trần Thị Sen) (1926 - 2018)
October 11th, 2018

Phêrô Trần Đức Bảo (1930 - 2018)
October 4th, 2018

Maria Vũ Thị Thanh (2018)
September 22nd, 2018

Têrêsa Nguyễn Minh Quyên Quyên (1978 - 2018)
August 29th, 2018

Maria Nguyễn Thị Liên (2018)
May 16th, 2018

Gioakim Nguyễn Văn Minh (2018)
April 12th, 2018

Nguyễn Kiến Tài (Nhũ Danh: Nguyễn Thị Hoà) (2018)
April 7th, 2018

Phêrô Viên Nhật Tân (2018)
February 23rd, 2018

Đaminh Lê Mạnh Hùng (1970 - 2018)
February 7th, 2018

Nguyễn Kiến Tài (2017)
December 30th, 2017

Maria Trần Thị Loan (2017)
November 17th, 2017

Anna Huỳnh Thị Nhường (2017)
November 1st, 2017

Rosa Trần Thị Cấp (2017)
October 16th, 2017

Maria Nguyễn Thị Khen (2017)
October 15th, 2017