St. Vincent Liem Parish

Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi - Nữ Đa Minh

  Nov 14th, 2020

Tỉnh Dòng Sequi Christum đã gửi thư thân mời tất cả Nữ Đa Minh độc thân từ 17 đến 30 tuổi tham dự khóa tĩnh tâm ngay tại nhà trong dịp Giáng Sinh sắp đến. Dưới đây là thư mời của Tỉnh Dòng.

Các em có thể ghi danh qua phương tiện đề trên tờ bướm. Hoặc nếu tiện hơn, các em có thể ghi danh trực tiếp qua link này:

Sequi Christum - Dominican Virtual Vocation Retreat

_______________________

AMDG

Kính thưa Cha Vượng,

Nguyện xin Ân Sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng Cha!

Thưa Cha, năm nay Tỉnh Dòng của chúng con sẽ tổ chức khóa tìm hiểu ơn gọi cách trực tuyến vì đại dịch chưa chấm dứt. Vì thế, con xin được gửi đến Cha flyer của khóa tìm hiểu năm nay. Xin Cha giúp chúng con phổ biến về khóa tĩnh tâm này đến những người Cha quen biết. Chúng con cầu mong là sẽ có nhiều em tham dự được vì các em có thể dự khóa ngay tại nhà.

Con xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều đã giúp chúng con trong việc cổ võ ơn gọi cho Tỉnh Dòng. Xin Chúa chúc lành trên Cha và sứ vụ của Cha!

Ad Jesum per Mariam,

con, Catherine Teresa Duyên Anh, OP

Các Bài Viết Khác: