St. Vincent Liem Parish

Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm - Come and See 2021

  Feb 9th, 2021

Sau đây là bức thư của Duyên Anh thuộc tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm tại Houston, Texas.

Mọi thông tin xin liên lạc bằng:

Kính thưa Cha Chánh Xứ Gioan Baotixita Vượng,

Con nguyện xin tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng Cha!

Thưa Cha, con là Duyên Anh đây -- thuộc Dòng Nữ Đa Minh, Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm tại Houston, Texas.

Hôm nay, con xin viết thư này kính xin Cha cho phép và hổ trợ giúp con trong việc cổ võ ơn gọi tu trì tại Giáo Xứ. Con biết rằng tình hình hiện tại có nhiều biến động bên ngoài, nhưng mời gọi của Chúa Giêsu vẫn không ngừng trong lòng Giáo Hội và luôn thúc bách mỗi phần tử theo Chúa phải tiếp tục sứ vụ gieo rắc hạt giống tu trì trong tâm hồn giới trẻ ngày nay. Với tấm lòng tri ân Chúa đã kêu gọi con trong sứ vụ phục vụ này, nay con thành tâm kính xin Cha tiếp tay giúp con trong hành trình kêu gọi và nuôi dưỡng hạt giống tu trì cho Chúa, cách riêng tại Giáo Xứ của Cha. Con xin Cha giúp con với ba phương tiện như sau:

Khóa Tĩnh Tâm Nhận Định Ơn Gọi

Chia sẻ và quảng bá các khóa sắp tới (con xin đính kèm tờ bướm (flyer) của những khóa sắp tới; xin Cha vui lòng phổ biến trong các thông tin của Giáo Xứ. Nếu tiện hơn cho Cha, con cũng có thể gửi hardcopies trực tiếp đến văn phòng).

Trang Mạng của Giáo Xứ

Xin Cha cho con một phần nhỏ dành riêng cho chương trình tìm hiểu ơn gọi tu trì. Nếu tiện, xin Cha cho con được liên lạc trực tiếp với một thành viên nào phụ trách trang web của Giáo Xứ để con gửi tài liệu. (Trang mạng của chúng con là houstondominicans.org).

Đại Diện Cổ Võ Ơn Gọi

Con xin Cha, nếu được, có thể ủy thác cho một thành viên nào phụ trách (cách riêng, thành viên nào phụ trách sinh hoạt giới trẻ trong Giáo Xứ) để con có thể liên hệ trực tiếp trong việc cổ võ tìm hiểu ơn gọi tu trì.

Kính thưa Cha, con xin chân thành cám ơn Cha đã dành chút thời gian đọc lá thư này, và con cũng cám ơn Cha đã quãng đại cho lời mời gọi của Chúa Giêsu “Hãy Theo Ta!” (Mk 2, 14) được thực hiện trong các mầm non tại nơi Giáo Xứ của Cha. Đặc biệt hơn nữa, con xin tạ ơn Chúa vì ơn gọi Linh Mục mà Chúa đã mời gọi Cha, và tấm lòng quãng đại mà Cha đã hy sinh đáp lại, để ngày nay, các em dõi bước theo Cha đi theo Thầy Giêsu Chí Thánh. Con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn đồng hành và ban cho Cha những ơn cần thiết trong đời sống ơn gọi và sứ vụ mà Chúa đã trao ban.

Thưa Cha, như thư con trình bày ở trên, nếu có điều gì cần bổ túc thêm, con xin Cha cho con biết chút thông tin để con liên lạc với Cha, hoăc một thành viên phụ trách nào đó do Cha chỉ định. Một lần nữa con cám ơn Cha thật nhiều.

Trong Thánh Phụ Đa Minh và qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria,

con, Sr. Catherine Teresa Duyên Anh, OP

Các Bài Viết Khác: