St. Vincent Liem Parish

Lễ Phát Thưởng Mãn Khóa Niên Học 2021

  Jun 26th, 2021

Trong tinh thần khuyến khích các em học sinh của giáo xứ đã hoàn tất một năm học với nhiều khó khăn của mùa đại dịch, Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm sẽ tổ chức một buổi lễ phát thưởng cho các em trong thánh lễ 6:30 PM ngày 10 tháng Bảy (July 10th at 6:30 PM).

Tất cả các em học sinh của giáo xứ đã tốt nghiệp xong lớp 6, 9, 12, đại học hay trường nghề trong năm nay đều đủ điều kiện để nhận phần thưởng. Xin thân mời các em hay quí phụ huynh đại diện ghi danh qua link dưới đây.

Hạn chót ghi danh là ngày 5 tháng Bảy (July 5th).

Click here to register

Trân trọng,
Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm

Các Bài Viết Khác: