St. Vincent Liem Parish

Về việc Tỉnh Bang Alberta cho phép mở cửa giai đoạn 3


Jul 14th, 2021

Update: Hôm thứ Hai ngày 05/7/2021 Hội đồng Thành phố Calgary đã có buổi họp và bỏ phiếu về việc bãi bỏ luật mang khẩu trang,… Kết quả 10/4 (10 phiếu đồng ý dỏ bỏ và 4 phiếu không đồng ý)

Như vậy Gx Vsl chúng ta cũng sẽ không bắt buộc Giáo dân phải mang khẩu trang khi đến tham dự các sinh hoạt trong giáo xứ, tuy nhiên những ai cảm thấy không an toàn cho bản thân những nơi đông người, vẫn được khuyến khích tiếp tục mang khẩu trang.

HĐMV xin thông báo

Kính thưa quý Cha, quý Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm.

Cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã ban cho chúng ta những ngày tháng tràn đầy Ân sủng và Bình an. Cơn đại dịch đang dần tan biến.

Bắt đầu Thứ Năm ngày 1 tháng 7 năm 2021 Tỉnh bang Alberta và Sở Y Tế cho phép mở cửa giai đoạn 3, dở bỏ các lệnh cấm trong mùa đại dịch Covid 19.

Căn cứ theo thư hướng dẩn của Giáo phận do Linh mục Chưởng Ấn Wibert Chin Jon gởi đến các Giáo xứ trong Địa phận, HĐMV xin được tóm tắc một số chi tiết có liên quan đến sinh hoạt mục vụ trong Giáo xứ :

Tổng quát:

 • Khẩu trang vẫn tiếp tục phải duy trì theo chỉ thị của thành phố Calgary.
 • Xin quý vị nên tôn trọng sự lựa chọn của người xung quanh trong vấn đề va chạm hay đứng gần với nhau. Xin đừng ép hoặc chỉ định người khác về chổ ngồi, và xin để họ tự do giữ khoảng cách nếu họ cảm thấy an toàn hơn.
 • Việc tiêm ngừa Vaccine là quyết định cá nhân. Xin quý vị đừng hỏi hay bàn bạc với nhau về vấn đề này.
 • Ghi danh tham dự các Thánh lễ không còn cần thiết nữa.
 • Xin nhắc nhở nhau giữ gìn những thói quen tốt như ho hay hắt hơi vào khuỷu tay.
 • Tất cả hàng ghế ngồi trong Thánh đường đều được sử dụng, không cần ngăn chặn.
 • Những hàng ghế ngồi không cần phải sát trùng sau Thánh lễ. Tuy nhiên, giáo xứ vẫn nên tiếp tục thói quen tốt là sát trùng những nơi thường đụng chạm như tay nắm cửa, công tắc đèn, tay nắm toilet, v,v.
 • Bản tin mục vụ bằng giấy có thể được phân phát trở lại.

Thánh Lễ:

 • Không giới hạn số người tham dự Thánh lễ.
 • Các em giúp lễ, các thừa tác viên công bố Lời Chúa, thừa tác viên Ngoại thường có thể trở lại sinh hoạt như trước.
 • Giáo dân khi ra vào Thánh đường tham dự Thánh lễ có thể đi lại như trước đây.
 • Các sách hát cộng đồng tại các chỗ ngồi có thể được sử dụng.
 • Chúc bình an bằng cách cúi đầu, không bằng cách bắt tay.
 • Các rổ thâu tiền có thể đặt những nơi dễ thấy, không được chuyền tay nhau.

Rước lễ:

 • Chủ tế và những người giúp lễ vẫn phải mang khẩu trang khi trao Mình Thánh.
 • Giáo dân khi lên nhận Mình Thánh có thể dở khẩu trang khi rước Mình Thánh nhưng sau đó phải mang trở lại.
 • Giáo dân khi lên nhận Mình Thánh có thể nhận bằng miệng, không cần phải đi qua lối dành riêng.

Ca đoàn:

 • Tất cả thành viên, nhạc sĩ, và người điều khiển đều phải mang khẩu trang.
 • Không giới hạn số người trong ca đoàn.

Hát trong cộng đồng :

Giáo dân được hát khi tham dự Thánh lễ. Tuy nhiên, sẽ có những người không cảm thấy an toàn, mỗi giáo xứ có quyền quyết định riêng là cho phép hay không cho phép việc hát trong cộng đồng.

Xin cùng hiệp lời tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa và Mẹ Maria đã ban nhiều ơn lành trên giáo xứ chúng ta trong thời gian qua, xin tiếp tục cầu nguyện cho gia đình,cho đất nước, và cho thế giới,...

HĐMV cũng xin chân thành tri ân tất cả các tình nguyện viên đã hy sinh, giúp đở duy trì sinh hoạt mục vụ trong thời gian đại dịch Covid 19 vừa qua, như thiết lập hệ thống ghi danh online, hướng dẩn an toàn, trật tự trước Thánh lễ và sát trùng sau mổi Thánh lễ, xin tri ân các công ty, gia đình, trong giáo xứ...đã biếu tặng, cung cấp dụng cụ, thuốc sát trùng để giúp việc tẩy, sát trùng cơ sở trong giáo xứ được nhanh chóng và hiệu quả cao,…

Xin tri ân và xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.

Thay mặt HĐMV GXTVSL
Nguyễn Ngọc Ánh

Các Bài Viết Khác: