St. Vincent Liem Parish

Ban Giáo Lý

  Nov 16th, 2019

GIÁO LÝ VÀ SINH HOẠT THIẾU NHI THÁNH THỂ NIÊN KHÓA 2019-2020 CHO CÁC EM LỚP 9 TRỞ LÊN (HOẶC TUỔI TỪ 14 TRỞ LÊN) TỪ 5 GIỜ CHIỀU THỨ BẢY MỖI TUẦN

Kính thưa quý Phụ Huynh, giáo xứ chúng ta đã có Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thánh Thể sinh hoạt được 1 năm. Ngoài việc trau dồi khả năng và sinh hoạt, các trưởng còn được huấn luyện 1 chương trình Giáo Lý và Sinh Hoạt đi đôi với nhau do 2 Giáo Sư từ California đến giúp vào hè 2018 . Vì vậy bắt đầu từ năm nay 2019 chúng con có thêm Chương Trình Giáo Lý và Sinh Hoạt Thiếu Nhi từ 5 giờ chiều mỗi thứ Bảy cho đến sau lễ (Miễn Phí). Chúng con khuyến khích quý Phụ Huynh đưa các cháu từ lớp 9 hay lứa tuổi từ 14 trở lên tham dự để:

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ SẼ GIÚP CÁC BẠN TRẺ

1. Trở nên người tự chủ, tránh được tính tự kỷ.

2. Có thêm tình bạn, tình huynh đệ, tránh cô đơn, lạc lõng.

3. Trở thành người lãnh đạo, tránh lệ thuộc và thiếu ý chí.

4. Đào sâu đức tin trong sinh hoạt, học hành, tránh lạc đạo, bỏ đạo.

5. Một môi trường sinh hoạt lành mạnh, vui tươi với bạn bè

6. Thành huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Đơn xin ghi danh nhập học được để tại Hành Lang Nhà Thờ

Lịch Trình Học Niên Khóa 2019-2020

HỌC KỲ I – 17 Tuần (Giờ học: 2:30 – 7:00 chiều)

Tháng Chín:

Ngày 21/09/19 THỨ BẢY (CN 25 TN): Tuần 1: Khai Giảng niên khóa 2019 – 2020 - Tết TrungThu
Ngày 28/09/19 THỨ BẢY (CN 26 TN): Tuần 2:

Tháng Mười:

Ngày 05/10/19 THỨ BẢY (CN 27 TN): Tuần 3: Buổi Họp với Phụ Huynh – Ban Đại diện phụ huynh
(BGL họp vào lúc 1:00pm)
Ngày 12/10/19 THỨ BẢY (CN 28 TN): Lễ Tạ Ơn – NGHỈ HỌC
Ngày 19/10/19 THỨ BẢY (CN 29 TN): Tuần 4: Children Mass – Ca đoàn Thiếu Nhi

Tĩnh Tâm & Xưng Tội–Lớp 4-5

Ngày 26/10/19 THỨ BẢY (CN 30 TN): Tuần 5:

Tháng Mười Một:

Ngày 02/11/19 THỨ BẢY (CN 31 TN): Tuần 6: (BGL họp vào lúc 1:00pm)
Ngày 09/11/19 THỨ BẢY (CN 32 TN): Tuần 7: Lễ Quan Thầy Thánh Martino – Children Mass – Ca đoàn Thiếu Nhi
Ngày 16/11/19 THỨ BẢY (CN 33 TN): Tuần 8:
Ngày 23/11/19 THỨ BẢY (CN 34 TN): Tuần 9: Lễ Chúa Kitô Vua
Ngày 30/11/19 THỨ BẢY (CN 1 Mùa Vọng): Tuần 10: Tĩnh Tâm & Xưng Tội–Lớp 4, 5, 6, 7 & 8

Tháng Mười Hai:

Ngày 07/12/19 THỨ BẢY (CN 2 Mùa Vọng): Tuần 11:(BGL họp vào lúc 1:00pm)
Ngày 14/12/19 THỨ BẢY (CN 3 Mùa Vọng): Tuần 12: Children Mass – Ca đoàn Thiếu Nhi
Ngày 21/12/19 THỨ BẢY (CN 4 Mùa Vọng): Tuần 13:
Ngày 24/12/19 THỨ BA: Lễ Vọng Giáng Sinh - Hoạt Cảnh Vọng Giáng Sinh do các em thiếu nhi trình diễn
Ngày 29/12/18 THỨ BẢY: (CN Lễ Thánh Gia): NGHỈ HỌC

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

Tháng Giêng:

Ngày 04/01/20 THỨ BẢY: Tuần 14: Lễ Hiển Linh

Ngày 11/01/20 THỨ BẢY: (CN 1 TN): Tuần 15: Chúa Giê Su chịu phép rửa - Tĩnh Tâm Xưng Tội – Lớp 6, 7 & 8 - Children Mass – Ca đoàn TN - Ôn thi

Ngày 18/01/20 THỨ BẢY: (CN 2 TN): Tuần 16: (BGL họp vào lúc 1:00pm) Thi Học Kỳ I
Ngày 25/01/20 THỨ BẢY: (CN 3 TN): Tuần 17:Tết Nguyên Đán Nghỉ Học
Ngày 26/01/20 CHÚA NHẬT (CN 3 TN): Hội Chợ Tết Thiếu Nhi - (sau Thánh lễ 11 giờ)

HỌC KỲ II – 16 Tuần

Tháng Hai:

Ngày 01/02/20 THỨ BẢY (CN 04 TN): Tuần 1: (BGL họp vào lúc 1:00pm)
Ngày 08/02/20 THỨ BẢY(CN 05 TN): Tuần 2: Children Mass - Tĩnh Tâm & Xưng Tội–Lớp 6,7 & 8
Ngày 15/02/20 THỨ BẢY (CN 06 TN ): Tuần 3: Family Long weekend - Nghỉ Học
Ngày 22/02/20 THỨ BẢY (CN 07 TN): Tuần 4:
Ngày 29/02/20 THỨ BẢY (CN I Mùa Chay): Tuần 5:

Tháng Ba:

Ngày 07/03/20 THỨ BẢY (CN II Mùa Chay): Tuần 6: (BGL họp vào lúc 1:00pm)
Ngày 14/03/20 THỨ BẢY (CN III Mùa Chay): Tuần 7: Children Mass
Ngày 21/03/20 THỨ BẢY (CN IV Mùa Chay): Tuần 8: Tĩnh Tâm & Xưng Tội Mùa Chay–Lớp 4, 5, 6, 7 & 8
Ngày 28/03/20 THỨ BẢY (CN V Mùa Chay): Tuần 9:

Tháng Tư:

Ngày 04/04/20 THỨ BẢY: (Lễ Lá): Tuần 10: (BGL họp vào lúc 1:00pm)
Ngày 09/04/20 THỨ NĂM TUẦN THÁNH – Children choir hát lễ Thiếu Nhi
Ngày 10/04/20 THỨ SÁU TUẦN THÁNH – Kịch The Passion of Christ – Thiếu Nhi phụ trách
Ngày 12/03/20 THỨ BẢY TUẦN THÁNH: Vọng Phục Sinh – Easter Long Weekend - Nghỉ Học

Ngày CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Ngày 18/04/20 THỨ BẢY (CN II Phục Sinh): Tuần 11
Ngày 25/04/20 THỨ BẢY (CN III Phục Sinh): Tuần 12: (Lớp 6 Ôn thi)

Tháng Năm:

Ngày 02/05/20 THỨ BẢY (CN IV Phục Sinh): Tuần 13: (Lớp 6 Thi học kỳ II)
Ngày 09/05/20 THỨ BẢY(CN V Phục Sinh): Tuần 14: Các Lớp Ôn thi - Children Mass - Mother’s Day Weekend.

Ngày 16/05/20 THỨ BẢY: Long weekend - Nghỉ Học - Các em học sinh lớp 6 Tĩnh Tâm & Xưng Tội từ 10am– 2:30pm

Ngày 17/05/20 : Các em học sinh lớp 06 nhận lãnh Bí tíchThêm Sức – 5:00 pm Mass

Ngày 23/05/20 THỨ BẢY ((Lễ Chúa Lên Trời ): Tuần 15: Thi Học Kỳ II - Spelling Bees Học Kỳ II - Các em học sinh lớp 03 Tĩnh Tâm & Xưng Tội từ 10am– 2:30pm

Ngày 30/05/20 THỨ BẢY (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống): Tuần 16: Spelling Bees Học Kỳ II - Các em học sinh lớp 03 nhận lãnh Bí tích Mình Máu Thánh Chúa trong Thánh lễ 6 giờ thứ bảy

Tháng Sáu:

Ngày 06/06/20 THỨ BẢY (Lễ Chúa Ba Ngôi): Tuần 16: Children Mass - Bế mạc năm học

Phát phần thưởng và Picnic

Ngày 13/06/20 THỨ BẢY (Mình Máu Thánh Chúa): Father’s day

Các Bài Viết Khác: