St. Vincent Liem Parish

Ban Giáo Lý

  Mar 5th, 2021

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ ĐỨC TIN THIẾU NHI ONLINE (TRỰC TUYẾN).

Lịch Trình Học Giáo Lý Lớp 1:

 • Cô Hằng Bùi 403-689-9617
 • TA: Josephine Nguyễn 403-681-7047
 • TA: Eric Phạm 403-970-0556

Đã học: 

 • Chúa Yêu Em
 • Chúa Dựng Nên Thế Giới

Lịch trình tiếp theo:

1. Sat Mar 06: Chúa Dựng Nên Em Rất Đặc Biệt

2. Sat Mar 13: Chúa là Cha Chúng Ta

3. Sat Mar 20: Ôn Học Kỳ I

4. Sat Mar 27: Thi Học Kỳ I

5. Sat Apr 03: Easter - Nghỉ Học

6. Sat Apr 10: Chúa Ban Cho Em Chúa Giê-su 

7. Sat Apr 17:  Chúa Giê-su Ban Cho Em Chúa Thánh Thần 

8. Sat Apr 24: Chúa Giê-su Ban Cho Em Chúa Thánh Thần + Kinh Lạy Cha 

9. Sat May 01: Gia Đình Chúa Giê-su

10. Sat May 08: Em Noi Gương Chúa Giê-su

11. Sat May 15:  Em Noi Gương Chúa Giê-su + Kinh Kính Mừng

12. Sat May 22: Đức Maria, Mẹ Chúa Giê-su, Mẹ Chúng Ta

13. Sat May 29: Ôn học kỳ II

14. Sat June 05: Thi học kỳ II

15. Sat Jun 12: Buổi Học Cuối

Lịch Trình Học Giáo Lý Lớp 2:

 • Cô Điệp Ngô 403-798-5780
 • TA:Shania Trần 424-380-8938
 • TA:Huy Nguyễn 587-889-5940
 • TA:Michael Phan 403 890 7428

Đã học: 

 • Chúa tạo dựng thế giới
 • Adam và Eva
 • Chiếc tàu của ông Nôe
 • Em bé Mô sê + Điều răn 1 và 2.

Lịch trình tiếp theo:

1. Sat Mar 06: Bữa ăn cuối cùng + Điều răn 3 + Ôn lại điều răn 1 và 2.

2. Sat Mar 13: Chúa Giê-su chịu chết + Điều răn 4 + Ôn lại điều răn 1,2, và 3

3. Sat Mar 20: Ngày thứ nhất Phục Sinh + Ôn Học Kỳ I

4. Sat Mar 27: Thi Học Kỳ I

5. Sat Apr 03: Easter - Nghỉ Học

6. Sat Apr 10: Bụi gai bốc lửa + Điều răn 5 + ôn lại các điều răn 

7. Sat Apr 17:  Mô sê  & Aaron gặp vua Ai cập + Ôn lại 5 điều răn 

8. Sat Apr 24: Vượt qua Biển Đỏ

9. Sat May 01: Những điều răn + Ôn lại 5 điều răn.

10. Sat May 08: Con bò vàng.

11. Sat May 15:  David và Goliat

12. Sat May 22: Tiệc cưới Ca-na

13. Sat May 29: Ôn học kỳ II

14. Sat June 05: Thi học kỳ II

15. Sat Jun 12: Buổi Học Cuối

Lịch Trình Học Giáo Lý Lớp 3:

 • Cô Nhung Bùi 403-471-4575
 • TA:Cecilia Nguyễn 587-968-3629
 • TA: Mary Nguyễn 587-890-5902
 • TA:Tina Phạm 403-970-1458

Đã học: 

 • Bí Tích Khai Tâm
 • Bí Tích Hòa Giải
 • Tội Nguyên Tổ
 • Tội Riêng: Tội Nặng, Tội Nhẹ

  Lịch trình tiếp theo:

1.    Sat Mar 06:  Mười Điều Răn (1-3)

2.    Sat Mar 13:  Mười Điều Răn (4-8)

3.    Sat Mar 20:  Mười Điều Răn (9-10) & Ôn Học Kỳ I

4.    Sat Mar 27:  Thi Học Kỳ I

5.    Sat Apr 03:  Easter - Nghỉ Học

6.    Sat Apr 10:  Bí Tích Hòa Giải & Kinh Ăn Năn Tội

7.    Sat Apr 17:  Bí Tích Hòa Giải & Kinh Ăn Năn Tội

8.    Sat Apr 24:  Bí Tích Hòa Giải & Kinh Ăn Năn Tội

9.    Sat May 01: Thánh lễ

10. Sat May 08: Bí Tích Thánh Thể

11. Sat May 15: Bí Tích Thánh Thể

12. Sat May 22:  Bí Tích Thánh Thể

13. Sat May 29: Ôn học kỳ II

14. Sat June 05:  Thi học kỳ II

15. Sat Jun 12:  Các em tĩnh tâm và xưng tội (Tại Nhà Thờ từ 10:30-11:30 am)

16. Sun Jun 13: Các Em Rước Lễ Lần Đầu vào Thánh Lễ 4:00 pm (xin có mặt tại nhà thờ lúc 3:00 pm

Lịch Trình Học Giáo Lý Lớp 4:

 • Cô Ngân Nguyễn 403-404-6851
 • TA: Angie Huynh 587-889-4026
 • TA: Vivian Nguyễn 587-777-6538
 • TA: Diana Phu 403-483-2879
 • TA: Kevin Võ 403-903-1659

Đã học: 

 • Bài 1: Chúa thấy mọi sự đều tốt lành
 • Bài 2: Giới răn quan trọng nhất
 • Bài 3: Sống hạnh phúc
 • Bài 4: Giới răn Chúa dạy
 • Bài 5: Thờ kính Thiên Chúa

Lịch trình tiếp theo:

1. Sat Mar 6: Bài 6: Kính yêu ông bà, cha mẹ

2. Sat Mar 13: Bài 7: Tôn trọng mạng sống

3. Sat Mar 20: Ôn Thi Học Kỳ I

4. Sat Mar 27: Thi Học Kỳ I

5. Sat Apr 03: Easter - Nghỉ Học

6. Sat Apr 10: Bài 8: Tôn trọng của cải người khác

7. Sat Apr 17: Bài 9: Tôn trọng sự thật

8. Sat Apr 24: Bài 10: Thiên Chúa giàu lòng thương xót

9. Sat May 01: Bài 11:Tha Thứ cho nhau

10. Sat May 08: Bài 12: Ánh sáng cho thế giới

11. Sat May 15: Bài 13: Phục vụ mọi người

12. Sat May 22: Bài 14:Giáo hội tôn kính Đức Mẹ Maria

13. Sat May 29: Ôn Học Kì II

14. Sat June 05: Final Exam

15. Sat Jun 12: Buổi Học Cuối

Lịch Trình Học Giáo Lý Lớp 5:

 • Cô Vân 403-383-3306
 • TA: Martin Nguyễn 403-399-5443
 • TA: Augustine Nguyễn 587-703-8673
 • TA: Serena Bùi 587-500-2894

Đã học: 

 • Bài 1: Hội Thánh Duy Nhất, Ôn Kinh Ăn Năn Tội
 • Bài 2: Giáo Hội Thánh Thiện, Ôn Kinh 10 Điều Răn, Học về Lễ Tro, Tết
 • Bài 3: Hội Thánh Công Giáo, Học Tám Mối Phúc Thật: 1-3, Học về Mùa Chay
 • Bài 4: Hội Thánh Mở Rộng, Học Tám Mối Phúc Thật: 4-6

Lịch trình tiếp theo:

1. Sat Mar 06: Bài 5 & 6 : Hội Thánh Tin Thiên Chúa & và Chúa Thánh Thần -Tám Mối Phúc Thật: 7-8

2. Sat Mar 13: Bài 7: Kinh Tin Kính & Học Về Năm Thánh Giuse

3. Sat Mar 20: Ôn Thi Học Kỳ 1 (Bài 1-7, Các Kinh)

4. Sat Mar 27: Thi Học Kỳ 1, Học về Tuần Thánh & Lễ Phục Sinh

5. Sat Apr.03: Easter – Nghĩ Học

6. Sat Apr 10: Bài 8 & 9 : Hội Thánh Cầu Nguyện & Hội Thánh Đón Nhận Các Em; Hoc Kinh Tin

7. Sat Apr 17: Bài 10: Hội Thánh Cử Hành Bí Tích Chữa Lành: BT Sam Hoi-Hoa Giai và BT Xức Dầu Bệnh Nhân

 • Bài 11: Ơn Kêu Gọi
 • Học Kinh Cậy

8. Sat Apr 24: Bài 12 & 12:

 • Luật Yêu Thương & Điều Luật Hội Thánh
 • Hoc Kinh Kính Mến

9. Sat May 01: Bài 14: Chăm Sóc và Giúp Đỡ Lẫn Nhau - Bài 15: Nâng Đỡ và An Ủi Lẫn Nhau Ôn Kinh: Tin, Cậy & Kính Mến

10. Sat May 08: Bài 16 & 17 Hội Thánh Rao Giảng Cho Thế Giới & Hội Thánh Xây Dựng -Học về Đức Mẹ Mân Côi

11. Sat May 15: Bài 18: Hội Thánh Thờ Kính Thiên Chúa -Học về Các Thánh

12. Sat May 22: Bài 19: Hội Thánh Làm Việc Thiện -Học về Các Thánh

13. Sat May 29: Ôn Thi Học Kỳ 2: Bài 18-19, Các Kinh, Các Thánh

14. Sat June 05: Thi Học Kỳ 2

15. Sat June 12: Last Day

Lịch Trình Học Giáo Lý Lớp 6

 • Cô Giao Nguyễn 587-429-8688
 • Cô Kristy Bùi 403-472-6928
 • Cô Trinh Nguyễn 403-569-9824
 • TA: Huynh Diana 587-889-4342
 • TA: Sally Lê 587-229-6197
 • TA: Francis Nguyễn 587-433-6582

Đã học: 

 • Những căn bản của đức tin công giáo
 • Đức tin nghĩa là gì đối với các em
 • Chúa Ba Ngôi là một Chúa Ba Ngôi
 • Tình yêu của Chúa Ba Ngôi được biểu lộ qua Bảy Bí Tích
 • Hiểu được Kinh Sáng Danh là một kinh để ca tụng Chúa Ba Ngôi
 • Hiểu được có nhiều cách để chúng ta biểu lộ lòng phụng thờ và lòng yêu mến với Chúa
 • Giáo Hội Công Giáo có Bảy Bí Tích và được chia sẻ 3 phần: Bí Tích khai tâm Kitô Giáo, Bí Tích chữa lành, và Bí Tích phục vụ
 • Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Mình Máu Chúa, và Bí Tích Thêm Sức là nền tảng của đời sống Kitô hữu
 • Ơn sủng của Chúa trong các Bí Tích

Lịch trình tiếp theo:

 • Sat March 6 & Sat March 13: Căn bản trong Bí Tích Thêm Sức như vai trò của Chúa Thánh Thần và các Thánh Bổn Mạng trong đời sống của các em
 • Sat March 20: Ôn Thi Học Kỳ I
 • Sat March 27: Thi Học Kỳ I
 • Sat April 03: Easter – Nghĩ Học
 • Sat April 10, Sat April 17 & Sat April 24: 7 Ơn Chúa Thánh Thần và 12 hoa quả của Chúa Thánh Thần
 • Sat May 1: Bí Tích Thêm Sức là sự khởi đầu để làm chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa ở trần gian và vai trò của Đức Mẹ Maria trong Giáo Hội
 • Sat May 8 & Sat May 15: Các em học những ơn gọi trong Giáo Hội và giúp các em tìm hiểu ơn gọi của các em
 • Sat May 22: Các em học những gì mà các em có thể làm sau khi nhận được Bí Tích Thêm Sức
 • Sat May 29: ôn thi học kỳ II
 • Sat June 5: Thi học kỳ II
 • Sat June 12: Buổi học cuối
 • Sat June 19: Các em tĩnh tâm và xưng tội (Tại Nhà Thờ 10:30-11:30 am)
 • Sat June 20: Các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức Thánh Lễ 4:00 pm.(xin có mặt tại nhà thờ lúc 3:00 pm)

Các cô thầy giáo và phụ giáo sẽ đồng hành cùng các em trong lớp 6 tìm hiểu và biết được tình yêu của Chúa, và qua tình yêu của Chúa giúp các em nên thánh mỗi ngày một hơn.

Các Bài Viết Khác: