St. Vincent Liem Parish

Ban Giúp Lễ

  Oct 18th, 2019

CÁC EM GIÚP LỄ HỌC HỎI CUỐI THÁNG

Nhằm tạo điều kiện cho các em trong ban giúp lễ có dịp sinh hoạt, học hỏi, và chuẩn bị cho các Đại Lễ sắp tới.

Xin quý phụ huynh nhắc nhở và đưa các em trong Ban Giúp Lễ đến tham dự buổi sinh hoạt và học hỏi do cha Linh Hướng Giuse Phạm Công Liêm và Ban Điều Hành phụ trách.

Địa điểm: Nhà Thờ Thánh Vinh Sơn Liêm

Thời gian: 13:00 - 14:30 giờ Ngày Thứ Bảy 26/10/2019 Trân trọng kính mời,

Trần Thanh Thế (Trưởng Ban Giúp Lễ)

Các Bài Viết Khác: