dioceseIcon
 
vaticanIcon
 
facebookIcon

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

  Jan 25th, 2019

HỌP PHONG TRÀO LIÊN MINH THÁNH TÂM VÀ HỘI CÁC BÀ MẸ 10/02/2019

Họp Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ và Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm kính mời quý Thành Viên Hai Hội Đoàn sau Thánh Lễ 11 giờ ngày 10/02/2019 tham dự cuộc họp theo mỗi Đoàn tại Tầng Hầm Nhà Thờ. Kính xin quý Vị bớt chút thờ giờ đi dự lễ và sau đó ở lại có giờ cầu nguyện theo thủ bản và bàn luận những việc đạo đức trong tháng. Hai Ban Chấp Hành kính mời.

Các Bài Viết Khác: