St. Vincent Liem Parish

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm


May 25th, 2019

CHUẨN BỊ LỄ NHỚ ƠN NHỮNG NGƯỜI CHA: 16/06/2019

Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, ngày 16/06/2019 năm nay, dịp “LỄ NHỮNG NGƯỜI CHA”. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm muốn dùng ngày này để nhớ ơn những bậc cha ông.

Vậy kính mời quý gia đình có quý Cụ Ông từ 80 tuổi trở lên ghi danh nơi ông cố Nguyễn Thành Tri (403) 606-2809, hay ông Nguyễn Văn Phong (403) 280-8541. Hạn chót là Thứ Hai, ngày 03/06/2019 để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm kính mời.

Các Bài Viết Khác: