St. Vincent Liem Parish

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

  Nov 20th, 2020

LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Ban chấp hành đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin thông báo, Chúa Nhật 34 quanh năm, Lễ Chúa Ki-tô Vua, Bổn Mạng Gia Đình Liên Minh Thánh Tâm. Theo quyết định của ông trưởng ban Phục Vụ, việc mừng lễ sẽ vào lúc11 giờ sáng Chúa nhật ngày 22/11/2020. Xin kính mời quý Thành Viên và gia đình đến tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho những thành viên còn sống cũng như đã qua đời.

Kính báo.

Trưởng Đoàn: Ông Cố Nguyễn Thành Tri.

Các Bài Viết Khác: