St. Vincent Liem Parish

Ca Đoàn La Vang

  Aug 18th, 2018

Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

"Các ngươi hãy ăn bánh của ta, và hãy uống rượu ta đã pha cho các ngươi"

Nhập Lễ: Niềm Vui Thiết Tha - sách trang 166.

https://www.youtube.com/watch?v=qZeUWNWXjrY

Đáp Ca: TV 33 - Tường Ân

Hãy nếm thử và hãy nhìn xem, nhìn xem cho biết Chúa ngọt ngào thay.

https://www.youtube.com/watch?v=yubqXXyINg4

Alleluia : hvh

Dâng Lễ: Hiến Lễ Giao Hòa - sách trang 207

https://www.youtube.com/watch?v=GgaBLhzlmfk

Hiệp Lễ: Sống Trong Tình Chúa. ( hát lại và tập cho đại hội La Vang)

https://www.youtube.com/watch?v=AOQVz2_V1o4

Kết Lễ: Về bên Mẹ La Vang.

Chú Ý: Ôn lại bài: Cho Con Thấy Chúa.

https://www.youtube.com/watch?v=4SL9ai-dIBI

Các Bài Viết Khác: