St. Vincent Liem Parish

Ca Đoàn Niềm Tin

  Oct 19th, 2018

Ca Đoàn Niềm Tin là một ca đoàn mới được thành lập thuộc Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, phụng vụ Thánh Nhạc trong các Thánh Lễ Chúa Nhật cử hành lúc 9:00 sáng. Với số năm phụng vụ khiêm tốn, ca đoàn Niềm Tin tự nhận mình là người Em Út, so với ca đoàn Trầm Hương và Vinh Sơn Liêm, trong các hoạt động phụng vụ Thánh nhạc trong Giáo xứ. Chính vì sự non trẻ, ca đoàn Niềm Tin đã hạnh phúc được Cha Chánh-xứ Phaolô Trần-Trung-Dung. O.P., Quý Cha, Quý Thầy, Quý vị trong HĐMV, các Hội đoàn, Anh Cả (ca đoàn Trầm Hương), Anh Ba (ca đoàn Vinh Sơn Liêm), Cộng đồng Dân Chúa quý ông-bà, anh-chị-em thuộc GXTVSL thương yêu, nâng đỡ, khuyến khích, đùm bọc trong suốt thời gian vừa qua, những năm tháng đầu tiên chập chững tìm một hướng đi để được dùng tiếng hát, lời ca phụng vụ, ca tụng Thiên Chúa. http://www.cadoan.net/niemtin

Mời Tham Gia Ca Đoàn Niềm Tin (ca đoàn hát lễ 9 giờ sáng Chúa Nhật)

Quý anh chị em thân mến, Ca Đoàn Niềm Tin phục vụ cho giáo xứ các thánh lễ lúc 9 giờ sáng mỗi Chúa nhật. Giáo dân ngày càng gia tăng, ca đoàn cũng cần thêm những ca viên để cùng ca tụng Chúa vì Thánh Augustino nói “Hát bằng 2 lần cầu nguyện”. Mùa Giáng Sinh sắp đến, Ca Đoàn Niềm Tin thân mời tất cả Anh Chị Em thích hát, có thể tham dự lễ 9 giờ sáng các Chúa nhật và những lễ đặc biệt trong năm. Ca đòan tập hát 15 phút trước các thánh lễ 9 giờ và 45 phút sau thánh lễ 9 giờ mỗi tuần tại Basement nhà thờ. Ca đòan cũng có website để ca viên nghe và tập thêm tại nhà: cadoan.net/niemtin. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp với Anh Đoàn Trưởng Nguyễn Hinh ( 403) 829-1238.

Thân mời.

Các Bài Viết Khác: