St. Vincent Liem Parish

Ca Đoàn Niềm Tin

  Nov 20th, 2020

Ca Đoàn Niềm Tin là một ca đoàn mới được thành lập thuộc Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, phụng vụ Thánh Nhạc trong các Thánh Lễ Chúa Nhật cử hành lúc 9:00 sáng. Với số năm phụng vụ khiêm tốn, ca đoàn Niềm Tin tự nhận mình là người Em Út, so với ca đoàn Trầm Hương và Vinh Sơn Liêm, trong các hoạt động phụng vụ Thánh nhạc trong Giáo xứ. Chính vì sự non trẻ, ca đoàn Niềm Tin đã hạnh phúc được Cha Chánh-xứ Phaolô Trần-Trung-Dung. O.P., Quý Cha, Quý Thầy, Quý vị trong HĐMV, các Hội đoàn, Anh Cả (ca đoàn Trầm Hương), Anh Ba (ca đoàn Vinh Sơn Liêm), Cộng đồng Dân Chúa quý ông-bà, anh-chị-em thuộc GXTVSL thương yêu, nâng đỡ, khuyến khích, đùm bọc trong suốt thời gian vừa qua, những năm tháng đầu tiên chập chững tìm một hướng đi để được dùng tiếng hát, lời ca phụng vụ, ca tụng Thiên Chúa. http://www.cadoan.net/niemtin

LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Kính thưa quý vị, Ca Đoàn Niềm Tin thuộc Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm đã được thành lập năm 2001 để phục vụ thánh nhạc vào lễ 9 giờ sáng mỗi Chúa nhật và những dịp đại lễ. Qua 19 năm, số ca viên ngày càng gia tăng. Trong thời gian đại dịch này, toàn thể giáo xứ tiếp tục cầu nguyện để sau khi hết cơn đại dịch, Anh Chị Em tiếp tục trở lại để cùng ca tụng Chúa bằng tiếng hát của mọi người. Thánh lễ mừng ngày Bổn mạng sẽ vào lúc 9 giờ sáng Chúa nhật ngày 22/11/2020. Ban chấp hành thân mời tất cả quý Anh Chị Em cùng tham dự. Xin Chúa Kitô Vua luôn gìn giữ Anh Chị Em trong bình an của ngài.

Ca Đoàn Trưởng Nguyễn Hinh thân mời.

Các Bài Viết Khác: