St. Vincent Liem Parish

Hội Các Bà Mẹ

  Feb 29th, 2020

HỘI CÁC BÀ MẸ VÀ LIÊN MINH THÁNH TÂM HỌP VÀO SAU LỄ 11 GIỜ CHÚA NHẬT NGÀY 08/03/2020

Ban chấp hành Hội Các Bà Mẹ và Hội Liên Minh Thánh Tâm kính mời quý Thành Viên tham dự buổi cầu nguyện và họp hàng tháng của Hội vào sau Thánh Lễ lúc 11 giờ sáng ngày Chúa nhật 08/03/2020.

Kính mời.

Các Bài Viết Khác: