St. Vincent Liem Parish

Hội Các Bà Mẹ


May 25th, 2019

HỌP SAU LỄ 11 GIỜ CHÚA NHẬT NGÀY 09/06/2019

Ban Chấp Hành Hai Hội Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ sẽ có buổi đọc kinh và chia sẻ công việc đạo đức. Kính mời quý Thành Viên Hai Hội bớt chút thời gian tham dự Thánh Lễ, Dâng Của Lễ lúc 11 giờ Chúa nhật ngày 09/06/2019, và sau đó ở lại cùng tham dự buổi đọc kinh và chia sẻ việc đạo đức cho những ngày sắp tới. Hai Ban Chấp Hành kính mời.

Các Bài Viết Khác: