dioceseIcon
 
vaticanIcon
 
facebookIcon

Hội Huynh Đoàn Đa Minh

  Jan 25th, 2019

HỌP NGUYỆT HỘI HUYNH ĐOÀN ĐAMINH GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH 02/02/19

Vào thứ Bảy ngày 02/02/2019 Ban Phục Phục Huynh Đoàn Đa Minh Giuse Hoàng Lương Cảnh kính mời quý Anh Chị Em trong Huynh Đoàn đến tham dự Thánh Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giê Su vào Đền Thánh lúc 9 giờ 30, hát lễ, sau đó có Chầu Thánh Thể, họp Nguyệt Hội đầu tháng. Kính mong quý Vị bớt chút thời giờ đến tham dự. Ban Phục Vụ Kính Mời.

Các Bài Viết Khác: