St. Vincent Liem Parish

Hội Legio Mẹ Đồng Trinh


May 3rd, 2019

HỘI LEGIO: HÁT LỄ VÀ CHẦU SÁNG THỨ BẢY 18/05/2019

Hội Legio sẽ hát lễ và chịu trách nhiệm giờ chầu sau thánh lễ lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 18/05/2019. Ban Chấp Hành kính mời quý Thành Viên Hoạt Động và Tán Trợ đến tham dự Thánh lễ và giờ chầu theo mẫu Legio, Ngày Thứ Bảy Kính Đức Mẹ bảo trợ Hội và có giờ hợp nhất cầu nguyện chung với nhau và Giáo Xứ. Ban Chấp Hành kính mời.

Các Bài Viết Khác: