St. Vincent Liem Parish

Hội Legio Mẹ Đồng Trinh

  Dec 27th, 2019

LỄ ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA 01/01/2020 BỔN MẠNG TIỂU ĐỘI LÊGIÔ

Kính mời quý vị và đặc biệt là quý thành viên Hoạt Động và Tán Trợ Hội Lêgio đến đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ lúc 5 giờ chiều; tham dự lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa lúc 6 giờ chiều Thứ Tư ngày 01/01/2020.

Và sau lễ kính mời mọi người dùng bữa cơm tối với Tiểu Đội Lêgiô.

Các Bài Viết Khác: