St. Vincent Liem Parish

Hội Mân Côi

  Sep 30th, 2018

Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Ban chấp hành Hội Mân Côi xin kính mời quý Thành Viên của Hội tham dự buổi tĩnh tâm về “Lời Kinh Mân Côi” lúc 10 giờ 15 dưới tầng hầm nhà thờ và Thánh Lễ lúc 11 giờ 00, Chúa nhật ngày 14/10/2018, xin quý vị mặc đồng phục.

Các Bài Viết Khác: