St. Vincent Liem Parish

Last Update: May 27th, 2023

Bản Tin Mục Vụ - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

May 27th, 2023

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.

Tin Tức và Hình Ảnh Mới

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 7 Phục Sinh

May 20th, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 6 Phục Sinh

May 13th, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 5 Phục Sinh

May 6th, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Apr 29th, 2023
logo.jpg

Ban Giáo Lý : Chương Trình Thi Cuối Khoá

May 29th, 2021
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018