St. Vincent Liem Parish

Last Update: May 22nd, 2022

Bản Tin Mục Vụ - Chúa Nhật 6 Phục Sinh

May 20th, 2022

Điều Răn Thứ Bảy, Chúa dạy con người phải tôn trọng tài sản của kẻ khác, không được gian phi, trộm cắp. Điều Răn Thứ Bảy còn là nền tảng cho học thuyết xã hội của Hội Thánh, vì dạy tôn trọng quyền tư hữu và giữ công bằng xã hội.

Tin Tức và Hình Ảnh Mới

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 5 Phục Sinh

May 13th, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 4 Phục Sinh

May 6th, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Apr 30th, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Apr 22nd, 2022
logo.jpg

Ban Giáo Lý : Chương Trình Thi Cuối Khoá

May 29th, 2021
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018