St. Vincent Liem Parish

Last Update: Feb 4th, 2023

Bản Tin Mục Vụ - Chúa Nhật 5 Thường Niên

Feb 4th, 2023

Đây là lời Đức Chúa phán: “Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành.

Tin Tức và Hình Ảnh Mới

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 4 Thường Niên

Jan 28th, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 3 Thường Niên

Jan 21st, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 2 Thường Niên

Jan 14th, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Jan 7th, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Dec 31st, 2022
logo.jpg

Ban Giáo Lý : Chương Trình Thi Cuối Khoá

May 29th, 2021
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018