St. Vincent Liem Parish

Last Update: Sep 24th, 2022

Bản Tin Mục Vụ - Chúa Nhật 26 Thường Niên

Sep 24th, 2022

Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này: “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on, và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri. Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng.

Tin Tức và Hình Ảnh Mới

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 25 Thường Niên

Sep 17th, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 24 Thường Niên

Sep 10th, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 23 Thường Niên

Sep 4th, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 22 Thường Niên

Aug 27th, 2022
logo.jpg

Ban Giáo Lý : Chương Trình Thi Cuối Khoá

May 29th, 2021
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018