St. Vincent Liem Parish

Last Update: Nov 19th, 2022

Tin Tức và Hình Ảnh Mới

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 33 Thường Niên

Nov 12th, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 32 Thường Niên

Nov 5th, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 31 Thường Niên

Oct 29th, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 30 Thường Niên

Oct 22nd, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 29 Thường Niên

Oct 16th, 2022

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 28 Thường Niên

Oct 8th, 2022
logo.jpg

Ban Giáo Lý : Chương Trình Thi Cuối Khoá

May 29th, 2021
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018