St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Aug 4th, 2017

Đón Nhận Nhiệm Vụ Tại Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm 01/08/2017

Kính thưa quý Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ, Thành Viên Hội Đồng Tài Chánh, quý Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, quý Ban Ngành, cùng tòan thể quý Cụ, quý Ông Bà thuộc Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, Calgary AB. Chiếu theo quyết định của Bề Trên Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Hải Ngoại và thư bổ nhiệm của Đức Giám Mục Địa Phận Calgary, ngày 30/06/2017. Về việc thuyên chuyển Anh Em chúng con là J. B Nguyễn Đức Vượng và Giuse Phạm Công Liêm O.P, đến phục vụ tại giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm.

Vào buổi sáng thứ Ba, ngày 01/08/2017, con là Cha Vượng đã được gặp Cha Cựu Chánh Xứ Giuse Vũ Quang Cảnh O.P . tại Thánh Đường để đươc hướng dẫn các nơi trong , ngoài khu vực Thánh Đường và con đã nhận chùm chìa khóa từ tay Cha Cựu Chánh Xứ tại văn phòng mục vụ sau đó.

Đến 11 giờ 45, Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Phê Rô Phạm Hương O.P đã giới thiệu với Cộng Đoàn (có khoảng 45 người tham dự thánh lễ).

Hôm nay cũng là ngày lễ thánh Alphongso, nhắc nhở cho chúng con con đường phục vụ không ngừng nghỉ của mỗi một tu sĩ hay bất cứ thành phần nào trong Hội Thánh. Với Tin Mừng của Thánh Mattheu: Chính anh em là muối cho đời… ; Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… Thầy đến để kiện toàn lề luật… (5,13-19) . Chúng con hòan toàn vâng lời các chỉ thị của các đấng Bề Trên đến cùng với quý Vị tiếp tục duy trì Giáo Xứ nơi đã được quý Cha Tiền Nhiệm và chính quý Vị giúp góp để có được như ngày hôm nay.

Chúng con xin chân thành tri ân và cầu nguyện trong các thánh lễ cho quý Cha Tiền nhiệm, những Cha đã qua đời như Cha Cố Giuse Nguyễn Công Lý O.P, Cha Cố Giuse Nguyễn Ngọc Phi O.P. Cầu nguyện cho tất cả quý cha Tiền nhiệm còn sống để quý ngài có được sự khôn ngoan và sức khỏe, tiếp tục trong mọi hoàn cảnh phục vụ Giáo Hội. Thường xuyên, cầu nguyện cho quý vị ân nhân và toàn thể quý vị trong các thánh lễ chúng con dâng.

Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho Cha Giuse Vũ Quang Cảnh là người đã có công lớn lao trong chương trình xây dựng ngôi Thánh Đường bậc nhất Canada.

Chúng con xin dâng Giáo xứ cho Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu La Vang, Thánh Vinh Sơn Liêm làm bổn mạng , luôn đồng hành và xuống muôn phúc lành trên các gia đình quý Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ, Thành Viên Hội Đồng Tài Chánh, quý Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, quý Ban Ngành, cùng tòan thể quý Cụ, quý Ông Bà thuộc Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary AB.

Xin quý Vị nhận nơi đây lòng thành kính và tri ân bao người đã hy sinh gìn giữ phát triển và nhất là sự hiện diện hàng ngày hàng tuần qua các Thánh Lễ , sự bảo trợ cho Giáo Xứ để chúng ta cùng đến tạ ơn Chúa và thờ phượng Ngài.

Chúng con , L.M. JB. Nguyễn Đức Vượng và L.M Giuse Phạm Công Liêm O.P

Các Bài Viết Khác: