St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Aug 18th, 2017

NGÀY TRAO NHIỆM VỤ MỤC TỬ GIÁO XỨ THÁNH VINH SON LIÊM CALGARY AB.

Kính thưa quý Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ. Hội Đồng Tài Chánh, quý Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, quý Ca Đoàn , quý Ban ngành , quý Cụ, quý Ông Bà và Anh chị em.

Vào ngày 30 tháng 6/2017. Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam tại Hải Ngoại và Đức Cha William McGratan, giám mục địa phận Calgary, đã quyết định thuyên chuyển chúng con về Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm , Calgary AB trong tư cách là Chánh và Phó xứ thay cho Cha Cựu Chánh Xứ Giuse Vũ Quang Cảnh O.P.

Chúng con là Gioanbaotixita Nguyễn Đức Vượng O.P và Cha Giuse Phạm Công Liêm O.P . Chân thành tri ân quý Bề Trên đã trao gửi chúng con đến để cùng với mọi người trong Giáo Xứ tiếp tục gìn giữ và phát triển Giáo xứ trong những năm sắp tới.

Chúng con không quên tri ân Quý Cha tiền nhiệm, chúng con luôn nhớ cầu nguyện cho hai Cha Tiền Nhiệm đã qua đời là Cha Cố Giuse Nguyễn Công Lý O.P. và Cha Cố Giuse Nguyễn Ngọc Phio.p. Quý Cha Cha Phao Lô Trần Trung Dung O.P, . Nhất là Cha Cựu Chánh xứ Giuse Vũ Quang Cảnh O.P đã 8 năm phục vụ liên lỉ và tận tụy để chúng con hiện diện trong ngôi thánh đường khang trang như hôm nay, chúng con không quên cám ơn quý Cha Cựu Phó Xứ đã đến giúp rồi đi trong 33 năm vừa qua. Chúng con tri ân và nhớ đến tất cả quý Vị Ân Nhân trong ngoài Giáo Xứ đã thương giúp đỡ để giáo xứ có nơi thờ phượng mới mẻ này.

Với sự vâng lời quý Bề Trên, chúng con xin quý thành phần dân Chúa thuộc Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm thương đón nhận chúng con.Biết rằng với tài hèn sức kém chỉ cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa, Mẹ Maria và Thánh Vinh Sơn Liêm bổn mạng Giáo Xứ luôn đồng hành và thêm sức để chúng con phục vụ quý Vị qua việc trao ban các Bí Tích, thăm hỏi và cầu nguyện .

Cùng với Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm chúng con xin kính báo đến toàn thể quý Vị vào lúc 11 giờ Chúa nhật ngày 27/08/2017. Trong thánh lễ Đức Giám Mục chính thức trao quyền Chánh và Phó xứ Giáo Xứ cho chúng con. Chúng con kính mời quý Hội Đoàn, Ca Đoàn, quý Ban Ngành và toàn thể quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em bớt chút thời giờ đến tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho Anh Em chúng con luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao phó. Sau lễ, mời quý Vị cùng tham dự bữa cơm thanh đạm do Giáo Xứ tổ chức. (mọi chi tiết xin liên lạc với Ông Chủ Tịch HĐMV (403) 969-7368).

Một lần nữa chúng con nài xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ, Thánh Vinh Sơn Liêm luôn chúc lành trên toàn thể quý Vị, và xin nhận nơi chúng con những cố gắng trong phục vụ “ Để niềm Vui của Thầy và của Anh Chị Em nên trọn vẹn (Ga 15,11).

Đồng kính mời

Quý Cha: Cha J.B NGuyễn Đức Vượng, Giuse Phạm Công Liêm O.P

Đại Diện Hội Đồng Mục Vụ. Chủ Tịch Giuse Đỗ Minh Sơn

Các Bài Viết Khác: