St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Aug 24th, 2017

NHẬM CHỨC GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

Trọng kính Đức Cha William McGrattan Gíam Mục Giáo Phận Calgay; Trọng Kính Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam tại Hải Ngoại, Thánh Vinh Sơn Liêm.

Kính thưa quý vị khách quý từ Virginia và đặc biệt là Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tại Houston Texas. đã hy sinh, từ xa đến hiệp thông trong lời cầu nguyện cho chúng con trong ngày nhậm chức này.

Kính thưa quý linh mục, tu sĩ, kính thưa quý thành viên Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tái Chánh, quý Hội Đoàn, quý Ca Đoàn, quý Ban Ngành, quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em

Chúng con linh mục JB Nguyễn Đức Vượng và linh mục Giuse Phạm Công Liêm O.P,. Vào ngày 30 tháng 06/2017 đã được sự bổ nhiệm của Đức Cha và Nhà Dòng để đến phục vụ tại Giáo Xứ Thánh Vinh Liêm. Nay, được Đức Cha chính thức trao quyền chánh, phó xứ Thánh Vinh Sơn Liêm cho chúng con.

Trước nhất chúng con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con đến để cùng phục vụ, ban các bí tích, gìn giữ phát triển giáo xứ trong những năm tháng sắp tới bằng nhũng tài hèn sức yếu của chúng con.

Chúng con xin chân thành tri ân những bậc tiền nhiệm là quý Linh Mục Chánh Phó xứ kể từ năm 1985 đến nay.

 • Cha Dominic Phạm Văn Bảo, O.P: 1978-1981 (quản nhiệm)
 • Cha Giuse Nguyễn Công Lý, O.P: 1981-1997 (Cha xứ).
 • Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, O.P: 1997-2000 (Cha Xứ).
 • Cha Phaolô Trần Trung Dung, O.P: 1999-2009 (Cha xứ).
 • Cha Giuse Vũ Quang Cảnh, O.P: 2009-đến nay (Cha xứ)
 • Cha Giuse Đặng Quốc An, O.P: 2000-2003 (Cha phó)
 • Cha Phêrô Trần Công Hùng, O.P: 2003-2007 (Cha phó)
 • Cha J.B. Nguyễn Nghiêu, O.P: 2007-2008 (Cha phó)
 • Cha Đaminh Đinh Minh Tiên, O.P: 2008-2009 (Cha phó)
 • Cha Đaminh Phạm Văn Bảo, O.P: 2009-2012 (Cha phó)
 • Cha Giuse Trần Vĩnh Hà, O.P: 2012-2013 (Cha phó)
 • Cha Micae Nguyễn Trí Phi, O.P: 2013-2015 (Cha phó)

Chúng con là linh mục chánh xứ thứ 5, đón nhận một gia tài quý báu dó là Cộng Đoàn Tín Hữu với 550 gia đình, , một chiều dài lịch sử 33 năm định cư tại Calgary. Với một gia sản quý hóa là ngôi thánh đường tân kỳ bậc nhất tại Canada và được sự hỗ trợ luôn luôn mà quý Cha thuộc Phụ Tỉnh Đa Minh gần kề chúng con.

Biết và nhận ra được những công lao do bao người đã hy sinh mồ hôi, nước mắt, thời giờ, tài chánh cho những thành quả có được như ngày hôm nay. Chúng con tiếp tục dâng thánh lễ hàng ngày cầu nguyện cho quý cha tiền nhiệm, những vị ân nhân trong suốt 33 năm qua , họ đã từng giúp góp để giáo xứ có được ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa, khi vào nhà dòng chúng con xin: “ Xin Nhà Dòng Thương Con” Khi chịu chức linh mục con đã chọn châm ngôn“ Để niềm vui của Thầy và Anh Chị Em nên trọn vẹn (Ga 15,11)”, cũng như cha Phó “ Tôi sống , nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Chúng con dùng tất cả những hành trang châm ngôn này để ý thức mãi trong đời sống phục vụ trong cộng đoàn nơi chúng con đang ở.

Một lần nữa, xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh Vinh Sơn Liêm bổn mạng giáo xứ luôn chúc lành và trả công bội hậu trên quý Đức Cha, quý Cha Bề Trên, quý Cha, quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Chúng con linh mục JB Nguyễn Đức Vượng và Cha Giuse Phạm Công Liêm O.P

Các Bài Viết Khác: