St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Dec 30th, 2017

Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, trong tháng vừa qua (tháng 12) . Sau hai năm quý Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ đã cùng chung vai sát cánh với Cha tiền nhiệm, Giuse Vũ Quang Cảnh, với nhiệm kỳ 2 năm (tính từ ngày 01/09/2015-30/08/2017 là hết hạn.

Nhưng với những lý do, Cha Giuse Vũ Quang Cảnh vì cần trị bệnh, nên Nhà Dòng đã giúp ngài có thời gian nghỉ ngơi tại Phụ Tỉnh Đa Minh tại Calgary, sau 8 năm phục vụ Giáo xứ. Cha Bề Trên đã thuyên chuyển hai cha J.B Nguyễn Đức Vượng và cha Giuse Phạm Công Liêm về để tiếp tục công việc phục vụ cho Giáo xứ kể từ ngày 01/08/2017. Việc thuyên chuyển trùng vào thời gian hết nhiệm kỳ của Hội Đồng Mục Vụ, nên quý Cha đã xin Anh Chị Em tiếp tục thêm 5 tháng, nghĩa là tới 31/12/2017 sẽ hết hạn. Cũng vậy , bầu vào dịp này, có một nhiệm kỳ mới vào thời điểm đầu năm để có thể chuẩn bị cho những sự kiện cho cả năm được nhẹ nhàng hơn cho Tân Hội Đồng Mục Vụ.

Vào 2 ngày thứ Bảy 16/12 và Chúa nhật ngày 17/12/2017, các cuộc bầu cử tiến hành như nội quy đã định, chọn 4 người cao phiếu nhất trong 4 lễ, và sau đó tùy nhu cầu, khả năng và nguyện vọng của từng vị nhận trách nhiệm phục vụ Giáo Xứ trong 2 năm sắp tới. 4 lần bầu cử sau thánh lễ theo từng hàng ghế tiến lên tuổi từ 18.

Từ 7 giờ tối thứ Hai ngày 18/12/2017 cùng với quý Cha, Ban Tổ Chức Bầu Cử, một số Ứng Viên và Giáo Dân đã tham dự tại Basement nhà thờ. Tổng số phiếu bầu là 636 phiếu. Số phiếu hợp lệ: 599. Số phiếu không hợp lệ là 37 phiếu.

Sau khi được biết số phiếu của từng người, cha xứ đã phone đến từng Ứng Viên chưa đủ số phiếu để cám ơn họ và Tân Thành Viên để chúc mừng và mời vào tối thứ Tư ngày 20/12/2017 để họp và phân nhiệm công việc phục vụ cho nhiệm kỳ. Sau đây là việc sắp xếp 4 Tân Thành Viên và nhiệm vụ dựa theo 3 tiêu chuẩn: Nhu Cầu của Giáo xứ, Kinh nghiệm cá nhân trong những năm trước và nguyện vọng của từng người trước khi bầu cử.

TÂN BAN THƯỜNG VỤ (2018-2020)

Nhu Cầu Giáo Xứ, Kinh Nghiệm đã qua và Nguyện Vọng Muốn Thưc Hiện

1.Vị chủ tịch: Ông Giuse Đỗ Minh Sơn, nhiệm kỳ II (2018-2020)

 • Đại diện cho Giáo Dân đề nghị với quý Cha những chương trình của Giáo xứ.
 • Đã có kinh nghiệm làm việc chung trong 2 năm qua với hầu hết các Hội Đoàn, Ban Ngành..
 • Là người nối kết giữa HĐMV trước và hiện nay.
 • Hiểu biết về các Hội Đoàn , Ban Ngành Đoàn Thể và các Ca Đoàn để chuẩn bị mời quý Trưởng Ban mỗi Ban.

Theo nhu cầu của giáo xứ, kinh nghiệm cá nhân, với đa số lá phiếu bầu của quý vị và những nguyện ước của Ông trong 2 năm tới: “Hoàn tất những gì còn lại trong công việc xây dựng thánh đường, hợp tác với các Hội Đoàn và Giới Trẻ trong giáo xứ được mạnh hơn”. Chúng con đồng thanh mời ông Giuse Đỗ Minh Sơn: với vai trò chủ tịch, nhiệm kỳ thứ 2 (2018-2020).

2.Vị Thư ký: Bà Maria Vũ Thị Hồng, nhiệm kỳ I (2018-2020)

 • Viết biên bản các buổi họp Hội Đồng Mục Vụ, sau đó gửi về Ông Chủ Tịch rồi ông chủ tịch chuyển đến quý thành viên HĐMV.
 • Giúp cho Phó nội vụ với các Hội Đoàn, cho giới trẻ.
 • Cùng với Cha Phó (tuyên úy giới trẻ) giúp các nhóm trẻ trong xứ và có thể thành lập một chương trình Thiếu Nhi chung
 • Thành lập Ban Tiếp Tân từ quý Hội Đoàn giúp cho các lễ Chúa nhật và Đại lễ của giáo xứ..
 • Thành lập Ban Ẩm Thực từ quý Hội Đoàn thành Ban Ẩm Thực của Giáo Xứ
 • Thành lập Nhóm đếm tiền cùng làm việc chung với Ban Tài Chánh.

Theo nhu cầu của giáo xứ, kinh nghiệm cá nhân, với đa số lá phiếu bầu của quý vị và những nguyện ước của Bà: “ Quý Hội Đoàn đoàn kết với nhau để giúp cho giáo xứ được vững mạnh”. Chúng con đã đồng thanh mời Bà Maria Vũ Thị Hồng với nhiệm vụ thư ký trong nhiệm kỳ I (2018-2020).

3.Vị Phó nội vụ: Ông Giuse Trần Thanh Hải, nhiệm kỳ I (2018-2020).

 • Lo chung về quý Hội Đoàn để kết hợp lại trong mỗi dịp lễ ( phân chia, nhờ giúp), cùng với cha xứ khuyến khích những công việc chung, những việc đạo đức, hội họp hay bác ái.
 • Giúp các Hội Đoàn làm việc chung (bao nhiêu cơ hội trong 1 năm) cụ thể từng lần làm việc chung.
 • Cùng với Cha Phó (tuyên úy giới trẻ) giúp các nhóm trẻ trong xứ và có thể thành lập một chương trình Thiếu Nhi chung

Theo nhu cầu của giáo xứ, kinh nghiệm với đa số lá phiếu bầu của quý vị và những nguyện ước của Ông trong 2 năm tới: “ Làm thế nào để phát triển, thăng tiến và gắn bó quý Hội Đoàn hơn”. Chúng con đồng thanh mời Ông Giuse Trần Thanh Hải: với nhiệm vụ phó chủ tịch nội vụ Nhiệm kỳ I (2018-2020)

4.Vị Phó ngoại vụ: Ông Giuse Đỗ Quang Trọng, nhiệm kỳ I (2018-2020).

 • Lo các công việc bên ngoài: Liên lạc với địa phận, các công việc liên quan đến cộng đồng, những buổi lễ (parking), Đại Nhạc Hội, Hội chợ Tết , Đại Hội Thánh Mẫu, những buổi Picnic, sinh hoạt ngoài trời cho giáo xứ.

Theo nhu cầu của giáo xứ, với kinh nghiệm cá nhân, đa số lá phiếu bầu của quý vị và nguyện ước của Ông “ Xây Tượng Đài Đức Mẹ La Vang”: Chúng con đồng thanh mời Ông Giuse Đỗ Quang Trọng, với nhiệm vụ phó chủ Lễ Thánh Gia Thất Năm B tịch ngoại vụ Nhiệm kỳ I (2018-2020).

Kính thưa quý Vị, các phần việc tuy được phân chia như trên , nhưng luôn thực hiện trong bàn bạc , hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Xin quý Hội Đoàn , Ban Ngành , Ca Đoàn quý Nhóm cùng quý Cụ , quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng chung lòng chung sức với Ban Thường Vụ để giúp cho giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm luôn đoàn kết, hợp nhất và yêu thương nhau nhiều hơn.

Dựa theo Nội Quy và cuộc họp tối thứ Hai ngày 07/11/2017. VàoThánh lễ lúc 11 giờ ngày 31/12/2017 là ngày ra mắt quý Tân Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ niên khóa 2018-2020 và Tri Ân quý Vị trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ niên khóa 2015-2017: Ông Giuse Đỗ Minh Sơn chủ tịch, Ông Giuse Nguyễn Minh Hưng Phó chủ tịch nội vụ, Cô Phạm Phương Anh phó chủ tịch ngoại vụ và cô Trần Thị Loan thư ký HĐMV và quý Ban Ngành.

Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, chúng con cùng quý Vị, tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có được vị Chủ chăn mẫn cán là Cha Giuse Vũ Quang Cảnh luôn tận tụy hy sinh, ngoài việc xây dựng Thánh Đường còn cho chúng ta một Hội Đồng Mục Vụ luôn sẵn sàng đồng hành với Giáo Xứ trong mọi nơi, mọi lúc và còn dám hy sinh nhận việc lưu nhiệm với quý Cha Chánh Phó xứ mới về trong vòng 5 tháng nữa. Chúng ta cám ơn Chúa Thánh Thần đã giúp, qua việc đề cử của quý Hội Đoàn và chính các Ứng Viên, đã sẵn sàng can đảm vác Thánh Giá cùng với quý Cha.

Những lá phiếu mà chính quý Vị tín nhiệm 4 người này mỗi người được trên 430 phiếu đã hình thành cho chúng ta có Hội Đồng Mục Vụ trong ngày tháng sắp tới. Chúng con tin chắc với sự tín nhiệm và sự hy sinh sẵn sàng của quý Tân Thành Viên sẽ giúp cho Giáo xứ ngày càng phát triển hơn .

Xin Thánh Vinh Sơn Liêm bổn mạng Giáo xứ, xin Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang bầu cử, Chúa luôn chúc lành trên Giáo xứ chúng ta trong yêu thương , hiệp nhất. Trong phục vụ , hy sinh. Để tiếp tục gìn giữ và phát triển với ngôi thánh đường khang trang, đầy đủ tiện nghi mà chúng ta đang có.

Kính tri ân.

Quý Cha

Các Bài Viết Khác: