St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Jan 13th, 2018

TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ NGÀY ĐẦU NĂM 2018

Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm,

Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em. Chúng ta cùng cám tạ ơn Chúa, sang một năm mới kính chúc quý Vị thương gia làm ăn thành đạt , công việc của mỗi người đều thịnh vượng và mỗi gia đình được hạnh phúc yêu thương. Bước qua một năm mới, chúng ta không quên nhăc lại vài sự kiện của năm 2017 với những biến cố của lịch sử giáo xứ được tiếp tục. Cùng tạ ơn Chúa chúng ta có quý Cha tiền nhiệm, quý A^n Nhân đã hy sinh vất vả để cùng xây dựng cho có ngày hôm nay đặc biệt là cha Giuse Vũ Quang Cảnh sau 8 năm phục vụ đã vì bệnh trạng , cần tĩnh dưỡng thì Nhà Dòng đã sắp xếp để Cha có nơi an dưỡng và dược biết hiện nay sức khỏe đã được phục hồi. Chúng ta không quên cầu nguyện cho quý Cha Cố đã qua đời như Cha Cố Giuse Nguyễn Công Lý. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi và Cha Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa và tất cả quý Vị Ân Nhân xa gần đã bỏ công sức tài chánh giúp đỡ cho giáo xứ chúng ta có được như ngày hôm nay.

Qua Lời Quý Cha tuần này, như một người phục vụ dân thánh Chúa chúng con ghi lại vài sự kiện và các biến cố trong vòng cuối năm 2017 để chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và cùng nhau tiếp tục tiến bước trong năm mới 2018. TRONG 5 THÁNG VỪA QUA ( từ tháng 8 đến tháng 12/2017)

Vào ngày 30 tháng 6/2017 chúng con nhận được bài Sai từ Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Phero Phạm Hương và Đức Cha William, Giám Mục Địa Phận Calgary Alberta về việc thuyên chuyển linh mục bắt đầu vào ngày 01/08/2017.

THÁNG 8/2017

Vào tháng 8 quý cha chánh, phó xứ về nhận nhiệm sở.

 • Lúc 9 giờ sáng thứ Ba ngày 01/08/2017 Cha xứ Giuse Vũ Quang Cảnh trao chìa khóa cho cha Vượng tại văn phòng giáo xứ.
 • Sổ sách Ngân Hàng tính đến ngày 30/06/2017: Với số nợ Địa Phận $1,641,720.00. (Một triệu sáu trăm bốn mươi mốt ngàn bảy trăm hai mươi đồng). Phải trả cho Địa Phận $119,688.00 năm 2017, mỗi tháng là $ 9,974.00 (Tiền vốn nợ 1 năm là $55,513.00. Tiền lời $ 64,175.00). Đang chờ trả cho nhà thầu khoảng $175.000.00. Số tiền còn lại trong Ngân Hàng $345,750.60.
 • Lúc 11 giờ 45 sáng thứ Ba ngày 01/08/2017, Cha Bề Trên Phụ Tỉnh đến dâng thánh lễ và trao nhiệm vụ cho cha tân chánh xứ (số người đi lễ 45 người).
 • Trung tuần tháng 8, cha phó Giuse Phạm Công Liêm về Giáo xứ
 • Lúc 11 giờ Chúa nhật ngày 27/08/2017. Đức Cha William đến dâng lễ trao quyền mục tử cho cha tân chánh xứ. THÁNG 9/2017.
 • Ngày 01/09/2017 Cha Bề Trên gửi Thầy Martin Nguyễn Thông về giúp xứ 1 năm.
 • Bắt đầu chương trình bảo trợ, bán vé tham dự Đại Nhạc Hội gây quỹ hàng năm được tổ chức vào tối thứ Bảy ngày 16/09/2017 số tiền thu được $67,617.00.
 • Bắt đầu xin lần tiền thứ Hai quỹ Xây Dựng: Tháng 9 thu được $9,056.00.

THÁNG 10/2017

 • Ngày Chúa nhật 01/10/2017 Thành lập 2 Ca Đoàn, Thiếu Nhi Vinh Sơn Liêm (mỗi tháng hát 1 lần vào tuần thứ Hai trong năm học giáo lý). Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang (hát chiều Chúa nhật lúc 6 giờ).
 • 1/10 trở đi có thêm lễ lúc 6 giờ chiều trong tuần; 9 giờ 30 sáng thứ bảy hàng tuần và 6 giờ chiều Chúa nhật hàng tuần.
 • Vì là tháng Mân Côi nên có dâng hoa hàng ngày và trước các thánh lễ Chúa nhật.
 • Tối thứ Hai, ngày 16/10/2017, họp quý Hội Đoàn. Mỗi Hội Đoàn trình bày Nội quy, phương hướng làm việc.
 • Tối 19/10. Họp Ban Truyền Thông của Giáo Xứ, thêm thông tin trên Website Giáo xứ..
 • Cha Phó mở các lớp Phụng Vụ, Kinh Thánh và Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân
 • Tối thứ Hai, ngày 30/10 họp quý Ca Đoàn. Trình bày công việc thánh nhạc trong giáo xứ và phương hướng trong năm tới. Bầu Anh Việt làm trưởng Ban Thánh Nhạc bắt đầu từ năm 2018.
 • Số tiền thu lần hai, quỹ Xây Dựng : $11,805.00.

THÁNG 11/2017

 • Tối thứ Hai 07/11/2017 họp Hôi Đồng Mục Vụ mở rộng sắp xếp chương trình Bầu Cử niên khóa (2018-2020). Phân chia công việc trong Mùa Vọng (giảng phòng, giải tội) và những đại lễ cuối năm.
 • Thứ Sáu ngày 17/11/2017 Họp 5 nhóm Trẻ trong xứ, giữ nguyên truyền thống phục vụ trong năm, phát triển làm việc chung nhiều hơn nữa giữa: nhóm Giúp Lễ, Nhóm Trẻ Giáo Xứ, nhóm Tông Đồ Trẻ, Nhóm Thể Thao và nhóm Giáo Lý Đức Tin.
 • Ngày 25/11/2017 Ban Tài Chánh Trả nợ cho Giáo Phận $110,000 (một trăm mười ngàn). Còn lại 1,477.032$ (một triệu bốn trăm bảy mươi bảy ngàn không trăm ba mươi hai đồng). Vẫn nợ nhà thầu $175,000.00
 • Quỹ Xây Dựng tháng 11 thu được $8,525.00.

THÁNG 12/2017

 • Mỗi Gia Đình nhận được bao thư dâng cúng năm 2018, mầu TRẮNG, quỹ XÂY DỰNG, mầu XANH quỹ CHÚA NHẬT, in hình nhà thờ mới , có cả tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Vào thứ Hai ngày 03/12/2017 bắt đầu có các Hội Đoàn đến chầu Mình Thánh Chúa liên tiếp từ 12 giờ 30 đến 5 giờ 45.
 • Niêm yết việc bầu cử. Ngày 16 thứ Bảy và Chúa nhật có 4 cuộc bầu cử cuối 4 lễ (hình thức bầu chọ 4 người trong 6 người và xếp hàng lên bầu).
 • Vào tối thứ Hai từ lúc 7 giờ đến 10 giờ 30, việc kiểm phiếu xong và cho biết 4 người cao phiếu nhất đó là Ông Giuse Trần Thanh Hải, Bà Maria Vũ Thị Hồng, Ông Giuse Đỗ Minh Sơn và Ông Giuse Đỗ Quang Trọng.
 • Tối thứ Tư ngày 20/12 quý cha đã mời 4 vị cao phiếu nhất để phân công nhiệm vụ mới như sau.
  1.Vị chủ tịch: Ông Giuse Đỗ Minh Sơn, nhiệm kỳ II (2018-2020)
  2.Vị Thư ký: Bà Maria Vũ Thị Hồng, nhiệm kỳ I (2018-2020).
  3.Vị Phó nội vụ: Ông Giuse Trần Thanh Hải, nhiệm kỳ I (2018-2020).
  4.Vị Phó ngoại vụ: Ông Giuse Đỗ Quang Trọng, nhiệm kỳ I (2018-2020).
  Các phần việc tuy được phân chia như trên, nhưng luôn cùng thực hiện trong bàn bạc , hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Xin quý Hội Đoàn, Ban Ngành, Ca Đoàn quý Nhóm cùng quý Cụ , quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng chung lòng chung sức với Ban Thường Vụ để giúp cho giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm luôn đoàn kết, hợp nhất và yêu thương nhau nhiều hơn.
 • Ngày 19/12/2017 mỗi gia đình đã nhận được một cuốn lịch treo tường và một Thiệp chúc mừng Đại Lễ Giáng Sinh tràn đầy ân sủng và niềm vui của Chúa Hài Đồng. Một Năm Mới 2018 chan hòa phúc lộc của Ba Ngôi Thiên Chúa.
 • Đại Lễ Giáng Sinh năm 2017: Lễ 5 giờ 30 chiều 24/12 khoảng 1,200 người. Lễ 8 giờ tối 24/12 khoảng 500 người. Lễ 11 g 45 sáng ngày 25/12 khoảng 1, 100 người và lễ 6 g chiều ngày 25/12 khoảng 200 người.
 • Số tiền thu được trong lễ CN 24 và lễ Giáng Sinh 25/12/2017) $16,320.00. GS 2016 ($11. 912.00).
 • Tiền quỹ Chúa Hài Đồng 2017 ($4,830.00). GS 2016 ($ 1,284.00). Thánh lễ lúc 11 giờ ngày 31/12/2017 là ngày ra mắt các thành viên Tân Hội Đồng Mục Vụ( niên khóa 2018-2020). Với NGHI THỨC TUYÊN HỨA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ.
  Cha xứ: Vậy giờ đây, trước nhan Thiên Chúa và trước sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn, anh chị em hãy long trọng nói lên lời cam kết của mình.
  Tất cả các thành viên HĐMVGX quỳ, đưa tay phải về phía trước và cùng đọc lời tuyên hứa: Nhờ ơn Chúa giúp,/ cùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể các Thánh/ cách riêng các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/ và thánh Vinh Sơn Liêm, bổn mạng giáo xứ,/ chúng con xin hứa sẽ đem hết khả năng cộng tác với linh mục chánh và phó xứ/ cùng các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ/ trong mọi hoạt động mục vụ/ để Thiên Chúa thêm vinh danh/ và cộng đoàn giáo xứ ngày càng phát triển./ Chúng con cũng sẵn sàng liên kết và hưởng ứng trong các sinh hoạt mục vụ cấp giáo giáo phận,/ để củng cố tình hiệp thông/ và làm cho đời sống đức tin của Giáo Hội địa phương thêm sống động./ Xin Thiên Chúa phù trợ và giúp sức cho chúng con./ Amen.
 • Ngày sau lời nguyện cuối lễ là phần Tri Ân quý vị trong Hội Đồng Mục Vụ niên khóa 2015-2017: Ông Giuse Đỗ Minh Sơn chủ tịch, Ông Giuse Nguyễn Minh Hưng Phó chủ tịch nội vụ, Cô Phạm Ngọc Phương Anh phó chủ tịch ngoại vụ và cô Trần Thị Mai Loan thư ký HĐMV. Quý Ban Ngành. Quý Vị đã không những hoàn tất nhiệm khóa của mình đồng thời còn sẵn sàng hy sinh tiếp tục cho đến hết năm 2017 với lời đề nghị của qúy cha lưu nhiệm thêm 5 tháng nữa.
  Cha xứ đã thay cho Cha Phó và toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân từng vị với một Lưu Niệm trên tay như quà tặng của HY SINH và PHỤC VỤ.

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TRONG GIÁO XỨ NĂM 2018

Lúc 7 g 00 tối thứ Hai ngày 08/01/2018. Cuộc họp Tân Hội Đồng Mục Vụ mở rộng được lên một số chương trình chung trong năm 2018 như sau

 • 1.Chương trình Hội Chợ Tết Mậu Tuất. Từ thứ Sáu ngày 16/02/2018-Chúa nhật 18/02/2018.
 • 2.Cần gầy dựng lại Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thế (Cha Phó, 2 Thành Viên HĐMV và quý Cựu Huynh Trưởng bắt đầu).
 • 3.Chương trình Giải tội và tĩnh tâm Mùa Chay 2018.
 • 4.Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân vào giữa tháng 7/2018.
 • 5.Quý Hội Đoàn cần thêm những khóa học như Curcillo.
 • 6.Quý Ca Đoàn đi sang Surrey BC hát giao lưu.
 • 7.Trong vòng 3 tháng cần có 2 bản vẽ Đài Đức Mẹ La Vang ( hiện đã có 1, Tài chánh, chọn lựa bằng thăm dò bỏ phiếu).
 • 8.Tuần thứ Hai Tháng Bảy kỷ niệm 3 năm Khánh Thành Nhà Thờ, cầu nguyện cho quý Cha và quý Vị Ân Nhân xa gần.
 • 9. Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 3 ngày từ thứ Sáu 17, Thứ Bảy 18 và Chúa nhật19/08. (Cha xứ đã mời được Đức Cha Vincente Nguyễn Mạnh Hiếu và Cha Giuse Đinh Nghị đến giúp hội thảo và dâng lễ).
 • 10.Đại nhạc hội hàng năm vào tối thứ Bảy ngày 15/09/2018.Tại Hội Trường Giáo Xứ. Kính thưa quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em, chỉ là những người theo Chúa để phục vụ cộng đoàn Giáo Xứ, chúng con cùng với Hội Đồng Mục Vụ hứa luôn hăng say tận tụy phục vụ Giáo Xứ như Nhà Mình, như Gia Đình

Giáo Hội, là con Cha Trên Trời trong hiệp nhất, yêu thương. Mọi chi tiết chúng con sẽ thông báo dần dần đến quý Vị trên tờ Mục Vụ hàng tuần để tiện việc theo dõi. Nếu có gì quý Vị thấy chưa được hay thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với chúng con.

Kính tri ân trong thông hiệp

Các Bài Viết Khác: