St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Feb 6th, 2018

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

Bản chất - tôn chỉ - mục đích của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể

I- BẢN CHẤT.

Bản: là gốc, rễ…

Chất: là tính, thuộc tính…

Bản chất: là thuộc tính không thể khác hơn! (của một sự vật…)

Bản chất của Phong Trào TNTT là một đoàn thể Công giáo Tiến hành (Catholic Action) của Giáo Hội, giúp cho giới thiếu nhi thăng tiến và thực hành sống đạo.

Trải qua hơn ¾ thế kỷ chuyển biến và thăng trầm, cho dù danh xưng có thay đổi, cho dù phương pháp giáo dục có được canh tân cho phù hợp trong từng giai đoạn và hoàn cảnh… nhưng bản chất của PT TNTT vẫn không hề thay đổi!

II- TÔN CHỈ.

Tôn chỉ là (những) nguyên tắc chính để một đoàn thể, một tổ chức theo đó mà hoạt động.

Tôn chỉ của PT TNTT là sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc cầu nguyện–rước lễ–hy sinh–làm việc tông đồ.

Điều này được ghi rõ trong Bản Nội Quy của Tổng Liên Đoàn TNTT VN 1974 (Điều 5): “Tôn chỉ của Tổng Liên Đoàn TNTT-VN là sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm việc tông đồ, nhất là làm tông đồ cho giới trẻ bằng mọi cách như sắc lệnh Tông đồ Giáo dân đã nói: ’Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ’” (Sắc lệnh TĐGD, số 12)” Nói cách khác, tôn chỉ của PT là: Thánh Kinh và Thánh Thể.

Ngoài ra, các em thiếu nhi (và cả HT nữa) còn được hướng dẫn để có lòng tôn sùng Mẹ Maria, noi gương các thánh (nhất là các thánh TĐ Việt Nam) gắn bó với Giáo Hội, cùng cảm thức với Giáo Hội (sentire cum Ecclesia), yêu mến và vâng phục các vị chủ chăn của mình.

Do đó, trọng tâm của Phong trào hôm nay là nhờ và qua Bí Tích Thánh Thể để thánh hóa tuổi trẻ, hoặc nói theo từ chuyên môn của Phong trào, là để Kytô hóa tuổi trẻ, nghĩa là giúp cho các em biến đổi nên giống Chúa Kytô trong tâm tình và trong cách sống.

Mọi thành viên của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, từ một em đoàn sinh đến cấp lãnh đạo cần triệt để sống tôn chỉ của Phong trào để có thể trở nên công cụ hữu hiệu thông truyền Tình Yêu và Sự Sống của Chúa cho các em và cho mọi người xung quanh. Nhờ đó Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể tiếp tục mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ của Người cho thế giới hôm nay.

III- MỤC ĐÍCH

Mục: là nhìn chăm chú.

Đích: là cái mình phải hướng tới.

Rất giản lược: Mục đích của PT TNTT là đào luyện và đoàn ngũ hoá các em thiếu nhi!

a) Đào luyện các em thiếu nhi về 2 phương diện: tự nhiên / siêu nhiên.

- Phương diện tư nhiên:

Các em được giáo dục để trở thành những con người kiện toàn về thể chất, tinh thần và nhân cách với những đức tính căn bản của con người trong gia đình, nơi trường học, trong khu xóm, ngoài xã hội. Có khả năng, tinh thần tự nguyện, ý thức góp phần xây dựng xã hội. Trở thành công dân tốt.

- Phương diện siêu nhiên:

Các em được giáo dục để trở thành những Kytô hữu hoàn hảo với nền tảng đạo đức chắc chắn, hiểu biết giáo lý, lương tâm ngay thẳng, sống đạo trưởng thành, hăng hái dấn thân trong công việc tông đồ. Ý thức sống và thực hành ơn gọi căn bản là NÊN THÁNH và LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ.

Tóm lại là đào luyện các em thành Con Người và Con (của) Chúa.

b) Đoàn ngũ hóa Thiếu Nhi

- Quy tụ và sắp xếp các em theo một kiểu thức thống nhất, giúp cho việc giáo dục dễ dàng và đạt hiệu năng cao nhất (cộng đoàn tính của GH).

- Hướng dẫn các em góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng để rồi tiếp tục sứ mạng truyền thông Tin Mừng.

Vì: Một người không thể làm tông đồ tốt nếu người đó không được trang bị hoàn hảo về đời sống nhân bản cũng như đời sống tâm linh.

Như vậy, 2 mục đích này hòa quyện với nhau, đòi hỏi và bổ sung cho nhau trong việc đào tạo con người toàn diện của Phong Trào.

Nguyên văn Điều 2 của Bản Nội Quy của Tổng Liên Đoàn TNTT VN 1974 là:

“Tổng Liên Đoàn TNTT VN nhằm 2 mục đích tổng quát:

+ Đào luyện Thanh Thiếu Nhi về 2 phương diện: tự nhiên và siêu nhiên để họ trở thành những con người kiện toàn và những Kytô hữu hoàn hảo.

+ Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn Thiếu nhi truyền thông Tin Mừng và góp phần xây dựng xã hội.”

IV- ĐƯỜNG LỐI

Tham chiếu Bản Nội Quy của Tổng Liên Đoàn TNTT VN 1974 (Điều 8): ‘Lãnh trách nhiệm Kytô hoá toàn thể giới trẻ, đường lối TLĐ TNTT-VN hiện nay là tạo cho thanh thiếu nhi một bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi, cởi mở, để hướng dẫn các em trong lối sống đạo tích cực, tự nguyện, ý thức đồng thời gây nơi các em một tinh thần dấn thân cao độ để hiên ngang mang Chúa đến với môi trường sống’.

- Bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi:

Trong các buổi học Giáo Lý, Phong Trào đã vượt qua khuôn khổ thuần tuý đạo đức xưa cũ, nhưng kết hợp với mọi sinh hoạt chuyên môn thích nghi với tuổi trẻ, nhằm tạo cho thiếu nhi những khả năng tự nhiên. Ngoài ra, Phong Trào lại tiến thêm một bước xa hơn, chủ trương hướng dẫn thiếu nhi làm việc tông đồ trong môi trường xã hội để bằng mọi hoạt động bác ái, cởi mở và hợp tác với mọi tổ chức có ích lợi chung.

- Lối sống đạo tích cực, tự nguyện:

Dựa vào nền tảng đạo đức sẵn có, Phong trào hướng các đoàn viên đi sâu vào đời sống đạo thực hành, giúp cho các đoàn viên có ý thức trách nhiệm trong đời sống đạo của chính bản thân qua cách sống sinh động, nhiệt thành và tìm đến công việc cách tự nguyện.

- Ý thức và đồng thời gây nơi họ một tinh thần dấn thân cao độ:

Tự bản thân, mỗi đoàn viên của phong trào xác định ơn gọi dấn thân phục vụ, dựa trên nền tảng Thánh Kinh và qua môi trường huấn luyện cũng như các phương pháp của Phong Trào, giúp cho đoàn viên ý thức được mình là ai? Và để theo chân Chúa Giêsu trong trường Tông đồ đòi hỏi mỗi đoàn viên luôn sẵn có bầu nhiệt huyết dấn thân vì Chúa, trong Chúa và cho Chúa.

Nguồn: Tài liệu của Liên Đoàn Anrê Phú Yên

Các Bài Viết Khác: