St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Apr 7th, 2018

Tam Nhật Thánh: Suy niệm về Sự Chết và Sự Sống Lại, Hỏa Ngục và Thiên Đàng

Tam Nhật Thánh, ba ngày Cực Thánh trong lịch phụng vụ của Giáo Hội cho chúng ta cơ hội để nghĩ về “Bốn Sự Sau Cùng”: Chết, Phán xét, Hỏa Ngục và Thiên Đàng.

Trong một Thánh Lễ sáng tại nhà nguyện Santa Marta vào tháng Mười Một năm 2016, ĐGH Phanxicô có đề cập đến việc mà “người đời không thích nghĩ ”về “Bốn Sự Sau Cùng”. Lý do là sự Chết, sự Phán Xét, Hỏa Ngục và Thiên Đàng chỉ toàn là những điều đáng sợ khi nghĩ tới. Ngài nói rằng sự thật là nếu con chọn để sống suốt đời xa Chúa thì con có nguy cơ “tiếp tục sẽ phải sống xa Người đời đời.”

Cái nhìn về Hỏa Ngục

ĐGH Phanxicô đã đưa ra cái nhìn của ngài về Hỏa Ngục trong nhiều dịp. Trong bài giảng ở Vatican vào năm 2016, ngài nói Hỏa Ngục không phải là “phòng tra tấn”, nhưng đó chính là sự hoảng sợ bị tách rời mãi mãi ra khỏi Thiên Chúa “ Đấng yêu ta vô cùng.” Vị tiền nhiệm của ngài là ĐGH Gioan Phao-lô II cũng đã có lời giải thích tương tự vào năm 1999 là Hỏa Ngục không phải là một nơi về thể chất, nhưng “Hỏa Ngục ám chỉ một tình trạng của những kẻ tự mình dứt khoát chia cách với Thiên Chúa, nguồn mạch của sự sống và niềm hân hoan.”

Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo

Chính ĐGH Bê-nê-đich-tô VXI, vào năm 2007, đã nói rằng Hỏa Ngục “thực sự là có và là đời đời… ngay cả khi người ta không nói nhiều về nó nữa.” Khi ngài còn là Hồng Y Ratzinger, ngài đã làTổng Trưởng Bô Giáo Lý Đức Tin, chịu trách nhiệm cập nhất hóa Giáo Lý của Giáo Hội. Giáo Lý Công Giáo không những chỉ xác nhận là có Hỏa Ngục và là đời đời mà còn xác nhận rằng “hình phạt chủ yếu của Hỏa Ngục là phải xa mặt Chúa đời đời.”

Sự chết và sự phán xét

ĐGH Phanxicô nói rằng “ không ai cho con vào Hỏa Ngục cả” khi ngài gặp một nhóm thiếu nhi trong dịp đến thăm một giáo xứ ở Roma vào năm 2015. “Con vào Hỏa Ngục là vì con chọn để vào đó.” Đó là cách chúng ta biết Quỷ ở trong Hỏa Ngục, bởi vì Quỷ đã chọn và muốn ở đó. Trong một buổi đọc kinh Truyền Tin vào tháng Tám năm 2016, ĐGH đã nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta sẽ chịu phán xét như thế nào vào ngày sau hết của đời này. Nhưng Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta rất nhiều cơ hội để chúng ta tự cứu mình và cho đến ngày cuối cùng “Chúa không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta và đợi chờ chúng ta.”

Ơn cứu rỗi và Thiên Đàng

Cũng trong bài chia sẻ trong buổi đọc kinh truyền tin hôm ấy, ĐGH Phanxicô xác định rằng mục đích quan trọng và chính yếu nhất của việc chúng ta có mặt trên đời này là đạt được “ơn cứu rỗi đời đời.” Trong một thánh lễ khác tại nhà nguyện Santa Marta vào năm 2016, ĐGH nói rằng “Nếu chúng ta trung thành với Thiên Chúa, chúng ta sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả. Vào ngày Phán Xét “Chúng ta sẽ tiến đến trước mặt Chúa và thưa “ Con đã phạm nhiều tội, nhưng con luôn cố gắng để trung thành”, và mọi thứ sẽ rất tốt đẹp bởi vì Thiên Chúa là Đấng Nhân Lành.” .

Giuse Thẩm Nguyễn (người dịch)

Các Bài Viết Khác: