St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Jul 27th, 2018

THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG TRAO MÌNH THÁNH CHÚA

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và Anh chị em, vào ngày 08/06/2018 “ Lễ Minh Máu Thánh Chúa” cũng là ngày hết nhiệm kỳ của Ban Thừa Tác Viên Trao Minh Thánh Chúa hiện nay, nhưng vì chưa chuẩn bị kịp nên chúng con nhờ Ban Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa Ngoại Thường tiếp tục giúp cho giáo xứ cho tới cuối năm phụng vụ Thứ Sáu ngày 30/11/2018. Và Ban Này sẽ nghỉ một nhiệm kỳ nếu muốn tiếp tục sau này (Chiếu theo luật địa phận Calgary).

Để chuẩn bị cho việc có những thừa tác viên Trao Mình Thánh Chúa cho niên khóa sắp đến (2018-2021) chúng con gửi đến toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa những chỉ dẫn để chúng ta, quý Ban Ngành, Đoàn Thể hay những thiện nguyện viên đều được đọc và hiểu luật của Hội Thánh về Tác Vụ THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ NGOẠI LỆ này.

I. Lịch sử Thừa tác vụ Thánh Thể và Giáo Luật.

1 -Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa ngoại thường là đặc ân của Giáo Hội ban, để tín hữu phục vụ dân Chúa như chính Thiên Chúa đến thế gian để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. (GL/Điều 230-3 và xem Huấn thị của Hồng Y Daniel DiNardo – số 10, tr. 5)

2. Trong những ngày đầu của Giáo Hội sơ khai, luật lệ và việc trao Mình Thánh Chúa chỉ có rất ít ràng buộc, chẳng hạn: một người bệnh nhân có thể nhờ bạn mình mang Mình Thánh về nhà, vì thế lâu dần thành ra có nhiều lạm dụng phương hại đến Bí Tích Thánh Thể.

3. Vào thời trung cổ: từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 20, Giáo Hội đã giới hạn mục vụ Thánh Thể chỉ dành cho Giám mục và Linh Mục mà thôi. Còn Phó tế cũng chỉ là Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa ngoại thường. Thỉnh thoảng trong trường hợp đặc biệt mới được mời cho rước Máu Thánh và giáo dân, trong giai đoạn này không được rước Mình Thánh bằng tay.

4. Năm 1969, vì nhu cầu của Giáo Hội, công đồng Vatican II đã nới rộng và thay đổi việc mục vụ Thánh Thể. Ngoài Giám Mục và Linh Mục, Phó tế cũng là chức Thánh trong hàng giáo phẩm, nên đã trở thành Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa thường lệ. (GL/Điều 910- 1&2)

Các giáo dân được ủy nhiệm gọi là Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa ngoại thường. Ngoại lệ hay ngoại thường có nghĩa là ở ngoài hàng giáo phẩm. (GL/ Điều 230-3)

5. Năm 1972 / 1973 vì thiếu tu sĩ và vì nhu cầu của Giáo Hội, luật mục vụ Thánh Thể còn cho phép Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa ngoại thường, đưa Mình Thánh Chúa đến người bệnh tại tư gia hoặc trong bệnh viện.

Các Thừa Tác Viên này (kể cả các TTV công bố Lời Chúa) được mời gọi cách riêng bởi Linh Mục sở tại và không thông báo rộng rãi, vì chỉ có Linh Mục sở tại mới biết giáo dân nào có đời sống đức tin và lòng đạo đức, phẩm cách cá nhân tốt, có đời sống gương mẫu trong giáo xứ, không có hoặc gây tai tiếng và nhất là đừng để ai trong Dân Chúa phải khó chịu và chia trí khi nghe mình công bố Lời Chúa nơi Cung thánh trước mặt cộng đoàn, hay hay trao Mình Thánh Chúa cho Cộng Đoàn, hay những bệnh nhân mà họ biết những gương mù, gương xấu của Thừa Tác Viên này trong qúa khứ.

Vì đây là đặc ân của Giáo Hội, nên nếu thông tin rộng rãi, sẽ không tránh khỏi những trường hợp bị lạm dụng, áp lực v.. v.. trong giáo xứ. Vì thế:

6. Tín hữu được tuyển chọn thi hành tác vụ Thánh Thể phải:

- Là những người có đức tin, có lòng đạo đức và phẩm cách xứng đáng trong đời sống Kitô hữu,

- Là những người có lòng yêu mến và sống tận hiến cho Thánh Thể,

- Là những người sống gương mẫu trong Cộng đoàn dân Chúa, không gây tai tiếng trong quá khứ.

- Đã thể hiện lòng tôn thờ Thánh Thể, là Bí Tích cao trọng nhất trong việc phục vụ.

- Trang phục luôn tỏ ra đứng đắn là rất cần thiết khi mang Mình Thánh để tỏ lòng tôn kính Thánh Thể. (xem Huấn thị của Hồng Y Daniel DiNardo, chủ tịch HĐGMHK)

- Đồng ý tham gia những lớp huấn luyện và tu nghiệp.

7. Khi tham dự thánh lễ, Giáo Hội mời gọi các Tín Hữu, trong đó có các Thừa Tác Viên thông phần với Linh mục Chủ tế, cùng hiệp dâng lời cảm tạ và dâng tiến…

Tham dự vào mọi thành phần phụng vụ trong Thánh lễ: Cùng hát, và đối đáp, nhưng không cùng đọc với Linh Mục Chủ tế, làm mất ý nghĩa của sự hiệp thông trong Thánh lễ và chia trí người chung quanh, nghiêm trang tham dự Thánh lễ và tuyên xưng đức tin . . .

8. Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa ngoài việc tham dự Thánh Lễ, còn có nhiệm vụ giúp trao Mình Thánh cho dân Chúa trong Thánh Lễ, khi có nhu cầu.

Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa còn có nhiệm vụ đưa Mình Thánh Chúa đến tư gia, hay bệnh viện, cho những anh chị em, tuy không thể đến Thánh đường để dâng Thánh lễ với Cộng đoàn dân Chúa, nhưng họ vẫn được cùng hiệp thông qua Bí Tích Thánh Thể và trong tình huynh đệ.

9. Qua tác vụ này, Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa không chỉ giúp đưa Mình Thánh Chúa đến người bệnh, mà còn mang một ý nghĩa cao trọng hơn, đó là: chính Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa là người nối kết, để: “ân sủng của Chúa Kitô và sức sống thiêng liêng của Ngài cho nhân loại” thế nào, thì Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa cũng trở nên giống như vậy, để người lãnh nhận cũng được tham dự vào nhiệm tích Thánh Thể cách trọn vẹn.

Các Thừa Tác Viên trao Mình Thánh này chia làm 2 bậc: bậc từng lần và bậc thường xuyên. (GL/Ðiều 231-1)

* Bậc từng lần. (Ad actum)

Là những người được ủy nhiệm trao Mình Thánh Chúa do nhu cầu của mỗi lần, chẳng hạn:

* Khi có quá đông giáo dân rước lễ hơn bình thường, mà chỉ có một mình Chủ tế trao Mình Thánh Chúa, khiến Thánh lễ kéo quá dài, hoặc khi Chủ tế đau yếu không thể đứng lâu, hoặc bị thương, không cầm chén Thánh được.

* Khi cần đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, mà bình thường Linh mục vẫn thực hiện công việc này, nhưng hôm đó Linh mục mắc ngăn trở, thì Ngài ủy nhiệm cho một Thừa Tác Viên làm thay…

Những Thừa Tác Viên ngoại thường từng lần này sẽ hết quyền ngay sau khi thi hành xong nhiệm vụ được trao phó (7).

* Bậc thường xuyên. (Ad habitum)

Là những người được ủy nhiệm trao Mình Thánh Chúa cách thường xuyên trong các Thánh lễ hoặc đưa Mình Thánh Chúa đều đặn cho bệnh nhân. Những người này ngoài việc cho rước lễ còn có nhịêm vụ coi sóc Mình Thánh Chúa, xướng các ý nguyện trong lời nguyện chung, chủ tọa các buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa khi thiếu Thừa Tác Viên có chức Thánh (8).

Thừa Tác Viên thường xuyên được hiểu là những người giúp Linh mục Chủ tế trao Mình Thánh Chúa cách đều đặn, thường xuyên và không cần ủy nhiệm lại từng lần, vì thế những người cho rước lễ hằng ngày, hoặc hàng tuần, hoặc theo phiên, hoặc theo các dịp lễ trong năm…đều được gọi là Thừa Tác Viên ngoại lệ hay ngoại thường, trao Mình Thánh thường xuyên.

Linh mục Chủ tế phải xin phép Đấng Bản Quyền Giáo phận và nhận sự đồng ý của Ngài về những Thừa Tác Viên thường xuyên này. (RL 9)

10. Người giáo dân phụ nữ có thể được ủy nhiệm làm Thừa Tác Viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa không?

Để là Thừa Tác Viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa cần phải là người xứng đáng, gương mẫu trong đời sống đạo. Do đó sẽ không có sự phân biệt nam hoặc nữ. Như vậy, trong trường hợp cần thiết khi không tìm được người xứng đáng thì Linh mục Chủ tế có thể chọn người phụ nữ có tiếng tốt trong cộng đoàn để thi hành tác vụ này (9).

Theo qui định trên đây thì ở rất nhiều xứ đạo, các nữ tu là thích hợp để được ủy nhiệm làm Thừa Tác Viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa.

SAU ĐÂY LÀ HÌNH THỨC GỬI THỪA TÁC VIÊN TỪ QUÝ HỘI ĐOÀN VÀ CÁ NHÂN: (2018-2021). CHÚNG CON PHÂN CHIA BA NHÓM THỪA TÁC VIÊN TRONG NIÊN KHÓA MỚI

Thừa Tác Viên 3 lễ Chúa nhật (9g, 11g, và 6g chiều)

1.Mỗi một Hội Đoàn cử 4 người (được chọn lựa trong đoàn thể của mình) Cursilo, Huynh Đoàn Đa Minh, Legio, Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. Kể từ nay cho đến Chúa nhật ngày 30/09/2018 xin gửi danh sách đến cho ông Phó chủ tịch Nội Vụ Trần Thanh Hải để chuyển đến quý Cha.

2.Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Lệ lễ Chiều thứ Bảy: Ban Phụ Huynh, Quý Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Giáo Lý Đức Tin gửi danh sách đến Cha Phó Phạm Công Liêm.

3.Thừa Tác Viên Thánh Thể ngày thường, Cha Vượng sẽ mời và sắp xếp mỗi ngày .

Sau ngày 30/09/2018 chúng con sẽ sắp xếp để cùng nhau học hỏi và bàn thảo về những vấn đề liên quan đến Tác Vụ này và gửi Danh Sách về Tòa Giám Mục.

Quý gia đình có những người già cả, bệnh tật lâu ngày, Ông Hải, Cha Vượng sẽ liên lạc để tìm người trong gia đình có người để sau khi học hỏi sẽ giúp cho gia đình của mình.

Kính báo. Nếu ai thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với quý cha.

Các Bài Viết Khác: