St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Oct 8th, 2018

LỜI MỜI GỌI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VIỆT NAM Ở KHẮP NƠI HIỆP Ý LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA

Kính thưa: Cộng đồng Dân Chúa ,

Những gì đang xảy ra trong đạo cũng như ngoài đời, nơi quê hương cũng như trên khắp thế giới, chúng ta thấy rằng tương lai của chính chúng ta và con cháu chúng ta đang lâm nguy. Chúng ta không biết phải làm gì và phải làm như thế nào để thoát nguy! Chúng ta cần phải có một sự can thiệp đầy quyền năng từ trời để được cứu nguy. Nhiều Giáo hoàng, đặc biệt là Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II xác định rằng “việc cứu nguy được quy về cho sức mạnh của Kinh Mân Côi, và Đức Mẹ Mân Côi được ca ngợi như một Đấng có sự can thiệp mang lại ơn cứu độ” (Tông thư Rosarium Virginis Mariae, 16.10.2002, số 39).

Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX nói rằng “Nếu tôi có một đạo quân đọc Kinh Mân Côi, tôi có thể chinh phục được thế giới” {được trích dẫn trong Thủ Bản của Le- gio Mariae (Dublin, Ireland: Concilium Legionis Mariae, 2005), 146}. Nếu tất cả mọi người Công giáo Việt Nam chúng ta ở khắp nơi mà đồng tâm hiệp ý, liên kết với nhau lần hạt Mân Côi, chắc chắn chúng ta có thể chinh phục được thế giới. Khi chúng ta cùng cậy nhờ Đức Mẹ can thiệp, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về chúng ta!

Vậy, vì tương lai của mỗi người, mỗi gia đình, cũng như chính con cháu chúng ta... chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả mọi người, mọi thành phần trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở khắp nơi, cùng nhau hướng lên Mẹ Ma- ria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta, hiệp ý lần hạt Mân Côi, đồng thời tận hiến mọi sự, đặc biệt tổ quốc của chúng ta cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, giờ đây, chúng con hướng lên Mẹ, hơn ai hết, Mẹ biết rõ số phận của từng người, hoàn cảnh của từng gia đình, vận mệnh của từng dân tộc, tình hình của Giáo Hội và tương lai của thế giới đang gặp hiểm nguy như thế nào! Chúng con tha thiết khẩn cầu, kêu van, và “chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ.” Amen.

Ngày 25.09.2018

Kính thư,

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Các Bài Viết Khác: