St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Jan 25th, 2019

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO HIỆP NHẤT CÁC TÍN HỮU KITÔ 2019

Chủ đề: “Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực”

Hằng năm, các Giáo Hội Kitô tổ chức “Tuần Cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô” từ ngày 18 đến 25 tháng giêng. Tất cả các tín hữu Kitô trên khắp thế giới (Công Giáo, Chính Thống giáo, Tin lành, Anh giáo) được mời gọi cùng cầu nguyện và cử hành sự hiệp nhất trong tuần lễ này (và có thể kéo dài trong năm). Việc cầu nguyện cho hiệp nhất rất cần thiết vì chính Chúa Giêsu đã cầu xin cùng Chúa Cha cho môn đệ nên một: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17: 21)

1. Vài nét lịch sử

Tuần cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo (18-25 tháng 1) đã trở thành một sự kiện được tổ chức hàng năm. Lịch sử của nó được liên kết với Ignatius Spencer (1840), với Hội nghị Lambeth đầu tiên (1867), với sự khích lệ của Giáo hoàng Lê-ô XIII (1894).

Tuần cầu nguyện bộc phát mạnh mẽ trong thế kỷ XX. Năm 1908, mục sư Paul Watson thuộc Anh giáo tại Hoa Kỳ, đã đề nghị tổ chức “ Tuần 8 ngày cầu nguyện cho Giáo Hội hiệp nhất - Octave for Church Unity”.

Từ năm 1926 trở đi, Phong trào Đức tin và Trật tự chọn chủ đề cho mỗi năm.

Năm 1935, Cha Paul Couturier, thuộc giáo phận Lyon đã lấy lại sáng kiến trên của với một tinh thần mới. Cha xác tín rằng việc cầu nguyện là hình thức hiệp nhất duy nhất có thể có được trong hoàn cảnh lúc đó, đồng thời việc cầu nguyện của những tín hữu đơn sơ nhỏ bé nhất cũng quan trọng như những cuộc tranh luận của các nhà thần học. Cha Couturier cũng đề nghị các tín hữu Kitô gặp nhau hằng năm để cùng nhau cầu xin cho “sự hiệp nhất mà Chúa Kitô muốn, bằng những phương thế mà Ngài muốn” Lời đề nghị của cha Couturier đã được Đức Hồng Y Gerlier, Tổng Giám Mục Lyon hoan nghênh và đã được các Giáo hội khác nhiệt tình đón nhận.

Năm 1936 Giáo Hội Cải Cách ở Pháp đã hỗ trợ tích cực. Tuần lễ đã được chuẩn bị bởi “Trung tâm Hiệp nhất Kitô - L’Unité Chrétienne” tại Lyons và Phong trào Đức tin và Trật tự.

Năm 1954 Hội đồng Giáo hội Thế giới (thành lập năm 1948) yêu cầu các thành viên (cụ thể là tất cả các Giáo Hội Kitô ngoài Giáo Hội Công Giáo Rôma) tham dự vào việc cử hành Tuần Hiệp Nhất hằng năm.

Vào ngày 25 tháng giêng năm 1962, ĐGH Gioan XXIII bế mạc Tuần Hiệp nhất và bốn ngày sau ngài đã tuyên bố về Công Đồng Vatican 2 như sau: “Chúng ta hãy hiẽp nhất với nhau và chúng ta hãy chấm dứt mọi bất hòa.” Tinh thần hiệp nhất trở nên niềm hy vọng và động lực hướng dẫn Công Đồng, cũng như sau nầy là một trong những thành quả hiển nhiên nhất của Công Đồng.”

Sau khi Công đồng Vatican II ra Sắc lệnh về Hiệp nhất - Unitatis Redintegratio (1964), Tuần Cầu nguyện hiệp nhất cho các tín hữu Kitô đã được tổ chức từ năm 1968. Những bản văn cầu nguyện và Kinh Thánh được Hội đồng Hiệp nhất Kitô của Giáo hội Công Giáo và Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC) cùng nhau chọn lựa.

Chủ đề năm nay: ”Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực”– “Anh (em) phải đặt cho các chi tộc của anh (em) những thẩm phán và ký lục trong mọi thành mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em); họ sẽ xét xử dân cách công minh.19 Anh (em) không được làm sai lệch công lý, không được thiên vị ai và không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ khôn ngoan hoá ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính.20 Anh (em) hãy theo đuổi sự công chính, chỉ sự công chính mà thôi, để anh (em) được sống và được chiếm hữu đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).” (Đệ nhị luật 16, 18-20)

2. Nhóm chuẩn bị tài liệu

Các tín hữu Kitô tại Indonesia chuẩn bị tài liệu Tuần Cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay. Dân số của Indonesia có 265 triệu người, 86% trong số đó là người Hồi giáo, vì vậy Indonesia nổi tiếng là quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất trên thế giới. Có khoảng 10% là tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, trong đó có 2,9% dân số toàn quốc là tín hữu Công Giáo thuộc 27 giáo phận, họp thành 10 giáo tỉnh.

Xét về cả dân số và mở rộng, Indonesia là quốc gia lớn nhất ở Đông Nam Á. Nó có hơn 17.000 hòn đảo, 1.340 nhóm dân tộc khác nhau và hơn 740 ngôn ngữ địa phương. Ngôn ngữ quốc gia Bahasa Indonesia giúp họ được thống nhất.

Quốc gia được thành lập dựa trên năm nguyên tắc gọi là Pancasila, với phương châm Bhineka Tunggal Ika (Hiệp nhất trong đa đạng - Unity in Diversity). Qua sự đa dạng về sắc tộc, ngôn ngữ và tôn giáo, người Indonesia đã sống theo nguyên tắc gotong royong, đó là sống đoàn kết và hợp tác. Điều này có nghĩa là họ chia sẻ trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, công việc, đau buồn và lễ hội, và tất cả người Indonesia liên quan với nhau như anh chị em.

3. Ý nghĩa của chủ đề năm 2019

Mỗi năm, các tín hữu Kitô trên khắp thế giới tụ họp cầu nguyện cho sự tăng trưởng trong hiệp nhất. Họ làm điều này trong một thế giới có tham nhũng, tham lam và bất công gây ra bất bình đẳng và chia rẽ. Lời nguyện hiệp nhất là sức mạnh trong một thế giới tan vỡ. Với tư cách cá nhân, các tín hữu Kitô được mời gọi cùng nhau tạo thành một nhân chứng hiệp nhất cho công lý và trở nên một phương tiện ân sủng chữa lành của Chúa Kitô cho sự tan vỡ của thế giới. Các cộng đồng Kitô giáo nhận thức được sự hiệp nhất của họ, khi họ tham gia vào một mối quan tâm chung và một phản ứng chung chống lại thực tại bất công. Đối mặt với những bất công này là một nghĩa vụ của các tín hữu Kitô, chúng ta phải xem xét lại những cách mà chúng ta đồng lõa với bất công.

4. Áp dụng hiệp nhất trong đời sống Kitô

Giáo Hội của Chúa Kitô được mời gọi trở thành hoa quả đầu mùa của Nước Thiên Chúa. Chúng ta hối hận vì những bất công gây ra chia sẽ và trong tư cách là Kitô hữu chúng ta cũng tin nơi quyền năng của Chúa Kitô, Đấng tha thứ và chữa lành. Và như thế, chúng ta được hiệp nhất với nhau dưới thập giá của Chúa Kitô, đồng thời cầu khẩn ơn thánh của Chúa để chiến đấu chống lại bất công, và cầu xin lòng thương xót của Chúa đối với những tội lỗi đã gây ra sự chia rẽ nơi chúng ta”

5. Suy tư và cầu nguyện cá nhân

Các suy tư và cầu nguyện trong tám ngày sẽ được tập trung vào chủ đề đã chọn. Để làm sâu sắc thêm suy tư của chúng ta về sự hiệp nhất và công lý, đề tài của mỗi ngày đã được lựa chọn cẩn thận để trình bày các cuộc đấu tranh chống lại bất công. Các đề tài là:

Ngày 1: Hãy để công lý như dòng suối không bao giờ cạn. - ‘Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn” (A-mốt 5: 24) (Lc 11:37-44)

Ngày 2: Hãy để lời của bạn ‘Có’ là ‘Có’ hoặc ‘Không’ là ‘Không’ - “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” (Mátthêu 5:37) (Eph 4, 22-25)

Ngày 3: Chúa từ bi và nhân hậu với mọi người – “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương.” (Thánh vịnh 145: 8) (Mt 1:1-17)

Ngày 4: Hãy hài lòng với những gì bạn có – “Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!” (Híp-ri 13: 5) (Mt 6,25-34)

Ngày 5: Mang Tin Mừng cho người nghèo – “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.” (Lu-ca 4: 18) (Am 8,4-8)

Ngày 6: Tên của ngài là Chúa tể càn khôn – “Không một ai sánh được như Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài cao cả, danh Ngài thật cao cả nơi những kỳ công của Ngài.” (Giê-rêmi- a 10:16) (Mc 16,14-15)

Ngày 7: Này bà, đức tin của bà thật lớn! - “Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.” (Mát-thêu 15:28) (1 Samuel 1, 13-17)

Ngày 8: Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi – “Thánh vịnh của vua Đa-vít: Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?” (Thánh vịnh 27: 1) (Ga 8,12-20)

6. Buổi cầu nguyện đại kết tại Roma

Vào chiều thứ sáu 18-1, ĐTC Phanxicô chủ sự kinh chiều tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, để khai mạc Tuần Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.

Buổi cầu nguyện đại kết này nhấn mạnh tầm quan trọng chuyển từ các diễn văn sang hành động cam kết cụ thể cho hiệp nhất, công bằng và lòng thương xót trong cuộc sống cá nhân và cộng đồng Kitô.

Hai yếu tố đặc biệt của việc buổi cầu nguyện đại kết cần được lưu ý trong việc chuẩn bị:

1. Điều đầu tiên liên quan đến sự lựa chọn các bài đọc trong Lời nguyện sám hối. Điều quan trọng là người đọc đầu tiên phải là một thừa tác viên được phong chức hoặc lãnh đạo cộng đoàn trong khi người đọc thứ hai có thể là thành viên của cộng đoàn.

2. Điều thứ hai liên quan đến biểu tượng phụng vụ diễn ra khi Mỗi người tham dự sẽ ghi xuống giấy tờ Cam kết hiệp nhất thông qua Công lý và Lòng thương xót.Buổi cầu nguyện đại kết gồm có những phần: chuẩn bị cộng đoàn, thống hối do thức tác viên xướng, công bố Lời Chúa gồm bài đọc Cựu ước, bài đọc Tân ước và Tin mừng, giảng thuyết, viết Cam kết qua công bình, thương xót và hiệp nhất, thu các giấy Cam kết, chúc bình an, đọc kinh tin kính công đồng Nicea, lởi nguyện dân Chúa do tín hữu đọc, kinh Lạy Cha, chúc lành và kết thúc.

7. Kinh cầu cho Hiệp nhất - (Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI biên soạn)

Lạy Chúa Giêsu, trước ngày chịu chết vì chúng con, Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một, như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con. Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con. Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận, và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm, lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con. Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao. Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo, xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục, đến Yêu Thương và Sự Thật. Amen.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP.

Các Bài Viết Khác: