St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Oct 18th, 2019

CHUỖI MÂN CÔI - LỜI KINH CỦA GIA ĐÌNH VÀ CHO GIA ĐÌNH

Kinh Mân Côi đã xuất hiện trong Giáo Hội từ thế kỷ thứ XIII, và dần dần được kiện toàn trải qua nhiều thế kỷ mới như chúng ta có hiện nay.

Vào đầu thế kỷ XIX, Mẹ Maria đã nhiều lần hiện ra ở Fatima và Lộ Đức với các trẻ nhỏ và chị Bernadette, tay cầm tràn chuỗi như dấu chỉ Mẹ ban Kinh Mân Côi và dạy lần hạt Mân Côi. Mẹ cũng đã lần chuỗi chung với chị. Sau mỗi chục thì Mẹ đọc chung với chị kinh Sáng Danh. Trong cả sáu lần hiện ra tại Fatima, Mẹ đã kêu gọi các em lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Trong lần hiện ra cuối cùng, Mẹ đã tự xưng: “Ta là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.” Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện khiêm nhường, dễ hiểu, có thể đọc bất cứ ở đâu, lửa tuổi nào cũng đọc được, thích hợp với cả người trí thức lẫn bình dân. Tuy là lời kinh đơn sơ nhưng giá trị lời kinh ấy thật lớn lao. Đó không chỉ là là con đường dẫn đến Chúa Kitô mà còn là phương cách hiệm nghiệm để vãn hồi nền hòa bình thế giới, lời kinh kiến tạo hạnh phúc gia đình, lời kinh vun trồng đức tin, lời kinh có sức mạnh truyền giáo, lời kinh mang lấy nhịp sống của gia đình và cho gia đình.

Mẹ Maria luôn suy đi nghĩ lại trong lòng các biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu, con Mẹ, nên những ai lần chuỗi Mân Côi cách thong thả, lắng đọng tâm hồn chiêm ngắm về những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô, đều gặp được tâm tình của Mẹ trong các biến cố ấy. Nhờ vậy chúng ta mới khám phá ra những kho tàng vô tận của phép lần hạt.

Ước gì mỗi tháng Mân Côi trong năm, nhờ việc suy niệm cách kỹ càng các mầu nhiệm Chúa Kitô, mỗi người trong cộng đoàn chúng ta được đổi mới trong tương quan với Chúa, sống gần Mẹ hơn, yêu mến anh chị em hơn và cộng đoàn, gia đình và giáo xứ được lớn mạnh hơn trong đức tin và đức mến, được trào tràn niềm vui và hạnh phúc.

Làm dấu Thánh Giá – hát Kinh Chúa Thánh Thần

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin Cha ban Chúa Thánh Thần để Ngài giúp chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Cha, giúp chúng con biết chiêm ngắm Chúa Giêsu, Con Cha qua các mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi, nhờ đó chúng con hiểu thấu và cảm sâu rằng: Kinh Mân Côi chính là lời kinh của gia đình và cho gia đình. Xin cho chúng con khi cùng nhau lần chuỗi Mân Côi là dịp thuận lợi để các thành viên trong gia đình gặp gỡ nhau trong tình yêu thương đùm bọc, giúp vợ chồng củng cố giao ước tình yêu, ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, con cái được lớn lên trong đời sống đức tin và yêu thương nhau hơn. Khi cùng nhau lần hạt, chúng con hướng lòng về Chúa Kitô thì cũng biết nhìn vào cõi lòng mình và nhìn vào mọi thàh viên trong gia đình để điều chỉnh mối tương giao hằng ngày và thánh hóa mọi biến cố vui buồn trong gia đình. Xin cho lời kinh mà chúng con dâng hôm nay trở thành lời kinh của cuộc sống và chúng con biết đem cả đời sống chúng con vào trong kinh nguyện dâng Cha. Xin Mẹ Maria cùng đồng hành với chúng con mỗi khi chúng con suy niệm các mầu nhiệm trong kinh Mân Côi Mẹ dạy. Amen.

NĂM MẦU NHIỆM VUI

Mầu nhiệm thứ nhất: Sứ thần Gabriel truyền tin vui

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)

Gia đình nào có Chúa ở cùng, gia đình ấy có được niềm vui và hạnh phúc tròn đầy.

(Thinh lặng trong giây lát)

Lạy Cha, vì yêu chúng con, Cha đã sai Chúa Giêsu nhập thể làm người để cứu độ chúng con và để ở với chúng con luôn mãi. Xin cho chúng con cảm nếm được nguồn hạnh phúc có Chúa ở cùng và đồng hành với chúng con trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống gia đình. Xin cho gia đình chúng con biết vâng nghe và thực hành lời Chúa Giêsu dạy như Mẹ Maria, để Ba Ngôi cư ngụ mãi trong gia đình chúng con.

Với mỗi kinh Kính Mừng chúng con dâng lên, xin cho chúng con biết ở với Chúa và biết để Chúa hiện diện và làm chủ gia đình và cộng đoàn chúng con. Amen.

Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh – Kinh Lạy Chúa Giêsu

Mầu nhiệm thứ hai: Mẹ Maria chia sẻ niềm vui với người chị họ

“Bà Ê-li-za-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần.” (Lc 1,41)

Mẹ Maria đã được Chúa Thánh Thần bao phủ khi cưu mang Con Thiên Chúa. Mẹ đã không giữ lại niềm vui cho riêng mình, nhưng đã đến chia sẻ niềm vui với người chị họ, kh- iến người chị họ cũng nhận được hồng ân Thánh Thần mà nhìn ra Mẹ là Mẹ Thiên Chúa bởi đã tin vào lời Sứ Thần.

(Thinh lặng trong giây lát)

Lạy Cha, với mỗi kinh Kính Mừng chúng con dâng lên, xin cho chúng con biết chia vui, sẻ buồn với nhau và cho nhau trong mọi biến cố của cuộc sống, nhờ đó mọi thành viên trong gia đình ngày càng gắn kết với nhau, biết cùng nhau vui niềm vui Chúa ban và biết cảm thông, nâng đỡ và giúp nhau vượt qua những biến cố mình không thích, không mong trong tình thương của Ba Ngôi và của nhau.

Xin cho chúng con trung thành thực hiện giao ước hôn nhân mà chúng con đã cam kết với nhau trong ngày thành hôn, bằng việc chia san cho nhau những hồng ân chúng con đã lãnh nhận. Xin Mẹ Maria đồng hành với chúng con. Amen

Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh – Kinh Lạy Chúa Giêsu

Mầu nhiệm thứ ba: Con Thiên Chúa Giáng sinh trong khó nghèo

“Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm chỗ trong nhà trọ.” (Lc 2,7)

Con Thiên Chúa đã phải sinh ra trong âm thầm với điều kiện hết sức thiếu thốn vì chẳng được người nhà tiếp nhận. Thánh Giuse và Mẹ Maria đón nhận tất cả trong niềm tin yêu và phó thác. Mẹ luôn suy đi nghĩ lại những điều ấy mà nhận ra sứ điệp của Chúa Cha. (Thinh lặng trong giây lát)

Lạy Cha, xin cho chúng con khi chiêm ngắm Thánh Gia nơi chuồng bò, nghèo khó nhưng luôn tràn ngập bình an, để biết đón nhận thành viên mới trong gia đình cách quảng đại và hân hoan vì chính Con Thiên Chúa cũng được sinh ra trong cảnh nghèo hèn hơn ai hết. Xin cho các bà mẹ biết hy sinh quên mình và biết quý trọng mầm sống Chúa trao gửi trong họ để họ biết bảo vệ và nuôi dưỡng cho đến ngày chúng chào đời. Amen.

Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh – Kinh Lạy Chúa Giêsu

Mầu nhiệm thứ tư: Chúa Giêsu được tiến dâng trong Đền Thánh

“Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa.” ( Lc 2,22b-23a)

Dù biết Đấng được sinh ra là Con Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse vẫn đem con lên đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa như luật định. Mẹ không châm chước cho mình bất cứ ưu tiên nào, vì Con Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.

(Thinh lặng trong giây lát)

Lạy Cha, với mỗi kinh Kính Mừng chúng con dâng lên, xin cho các bậc cha mẹ trong các gia đình / biết ưu tiên giáo dục đức tin, và sống niềm tin ấy nơi gia đình, bằng việc giúp con cái tuân theo giáo huấn của Tin Mừng / hầu mọi thành viên trong gia đình được thuộc về Cha, và được Cha làm cho nên thánh như Cha là Đấng thánh. Amen.

Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh – Kinh Lạy Chúa Giêsu

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Mẹ và thánh Giuse tìm gặp lại Chúa sau ba ngày tìm kiếm

“Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận trong nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49)

Mẹ Maria và thánh Giuse ruột đau như thắt / khi phát hiện Chúa Giêsu không có mặt trong đoàn người đi dự lễ về. Sau ba ngày tìm kiếm, Mẹ và thánh Giuse gặp lại Chúa giữa nơi Đền Thờ. Nghe Con trả lời lý do con ở lại, hai ông bà không trách cứ con nửa lời / nhưng ghi nhớ những điều ấy trong lòng. (Thinh lặng trong giây lát)

Lạy Cha, việc giáo dục con cái trong thời đại hôm nay / quả là một gánh nặng đối với các bậc cha mẹ. Có quá nhiều những cạm bẫy xấu mà cha mẹ không thể ngăn ngừa hết cho con cái được / khi chúng hội nhập với nếp sống xã hội hôm nay. Những cạm bẫy ấy lôi kéo những người con lìa xa khỏi sự chăm sóc và thương yêu của gia đình. Khiến chúng cảm thấy gia đình không còn là tổ ấm để chúng được lớn lên về mọi mặt. Xin cho chúng con biết dõi theo từng bước đường của con cái mình / để có thể hướng dẫn chúng trở nên con cái của Cha / và chu toàn trách nhiệm Cha trao phó cho chúng. Amen.

Kinh Lạy Cha – 10 kinh kính mừng – Sáng danh – Kinh Lạy Chúa Giêsu.

Dẫn: (Mời cộng đoàn đứng)

Lạy Mẹ Maria, trong tình thương từ mẫu của Mẹ, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa là Cha những lời kinh tự đáy lòng chúng con. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho các gia đình Kitô hữu / hiểu biết giá trị của chuỗi Mân Côi trong việc kiến tạo hạnh phúc trong gia đình / để ngày ngày / mọi gia đình biết cùng với Mẹ ca tụng và tôn vinh Chúa bằng chuỗi kinh chung, và biết nhờ Mẹ thông chuyển ơn Chúa xuống trên gia đình. Amen.

(Hát 1 bài thích hợp)

KINH LẠY NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH

Lạy Nữ Vương Gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, Gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền vui sống qua kiếp lưu đày mong ngày sau sướng sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên đàng. Amen

Các Bài Viết Khác: