St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Feb 14th, 2020

Đức Chúa để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người

Hôm nay, tất cả chúng ta cùng nhau đến đây thi hành phụng vụ. Mỗi người trong chúng ta có: Nguồn gốc văn hóa khác nhau, quốc gia và chủng tộc khác nhau v.v... Nhưng, tất cả chúng ta được gắn kết với nhau nhờ đã chịu bí tích Rữa tội trong Chúa Giêsu. Thế nên, cho dù tất cả những gì gọi là khác biệt về ngôn ngữ, nhưng tất cả chúng ta cũng đều tuyên xưng "Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô và đường lối của Ngài là của chúng ta". Bản chất cơ bản của chúng ta là trở nên một cộng đoàn của những người theo Chúa Giêsu và yêu mến Ngài. Bởi tình yêu thương của chúng ta trong Chúa Giếsu đã thúc đẩy chúng ta sống như Ngài.

Nhưng, có phải vì nghe Bài Giảng Trên Núi trong những ngày Chúa Nhật này đã khiến chúng ta cảm thấy mỏi đầu gối hay không? Làm sao chúng ta có thể sống theo những lời Chúa Giêsu hướng dẫn đó? Làm thế nào để chúng ta biết sống cộng đoàn? Vì những phép lạ và lời dạy của Chúa Giêsu đã thu hút rất nhiều người theo Ngài. Để dạy những người thân cận Chúa Giêsu, Ngài đem họ lên một ngọn núi. Hai Chúa Nhật vừa qua chúng ta nghe bài Các Mối Phúc, giới thiệu những nét cơ bản của lời Ngài dạy; mà chúng ta gọi là Bài Giảng Trên Núi. Các mối phúc kêu gọi chúng ta hoán đổi từ trong nội tâm một cách triệt để cho những ai muốn theo Chúa Giêsu. Những thay đổi đó sẽ được nói rõ ra ở những lời dạy tiếp theo.

Khi chúng ta nghe bài Chúa Giêsu giảng, thì những gì thánh Phaolô nói trong thơ gởi cho giáo hữu thành Côrintô là sự thật: Chúng ta được mời gọi để sống, không phải theo lẽ khôn ngoan của thế gian, nhưng là lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. Thánh Phao lô nhắc chúng ta nhớ lẽ khôn ngoan đó đã được mặc khải cho chúng ta qua đời sống của Chúa Giêsu "nhờ Chúa Thánh Thần".

Qua ơn Chúa Thánh Thần chúng ta đã đến để chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã nhập thế làm người một cách trọn vẹn. Hôm nay chúng ta nên nhớ lại chính Chúa Thánh Thần đã giúp cho chúng ta có thể sống theo lời dạy của Chúa Giêsu. Thật ra, Chúa Giêsu không hướng dẫn cho chúng ta sống theo quy cách khó khăn với những lề luật chặt chẽ cao thượng hơn. Đó không phải là điều làm lời dạy của Chúa Giêsu đặc biệt hơn. Trái lại, qua phép rửa và ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta được thêm khao khát và sức mạnh thiêng liêng để sống được những điều chúng ta được dạy dổ hôm nay. Thần Khí mới đó trong chúng ta giúp chúng ta sống như Chúa Giêsu dạy, và để chúng ta được “sống thánh thiện” hơn các kinh sư và người Pharisêu ở thế gian này.

Hôm nay tôi chọn bài Phúc âm ngắn. Bài Phúc âm dài (5: 17-37) có rất nhiều ý. Tôi không muốn cộng đoàn bị ức chế khi nghe một danh sách dài tất cả những điều phải làm và không nên làm. Nhưng, ngay trong bài Phúc âm ngắn chúng ta nghe Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta không nên sống các điều răn một cách hình thức hời hợt, nhưng là một cách đáp lại sâu đậm hơn bằng sự thay đổi từ trong thâm tâm để giúp chúng ta làm như Chúa Giêsu dạy.

Những người theo Chúa Giêsu có thể chán nản khi Chúa Giêsu dạy như thế! Thật ra thì các người Pharisêu được xem là những người công chính và thánh thiện. Điều Chúa Giêsu thách thức không phải chỉ với những người theo Ngài mà cả với những người Pharisêu và Kinh sư nữa. Đời sống tôn giào của họ phải sâu đậm hơn những thủ tục bên ngoài. Mục tiêu chính đáng của họ phải được minh chứng bằng một hành vi trung thật. Những điều Chúa Giêsu đòi hỏi thật là khó khăn và hình như khó mà thực hiện được.

Những người Pharisêu để nhiều thì giờ tuân giữ lề luật. Họ là những người thuộc thành phần trung lưu, không như những người rất nghèo khó phần đông theo Chúa Giêsu. Người Pharisêu có học thức và có phương tiện giải trí hợp luật thì dễ tuân giữ lề luật một cách trọn vẹn. Còn những người lao động cực nhọc không có học thức đi theo Chúa Giêsu đâu có thì giờ như thế. Vậy thì trong những vấn đề đó, chúng ta có cơ may gì khi làm theo lời dạy cúa Chúa Giêsu? Tuy vậy, Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta nên sống thánh thiện hơn các Kinh sư và người Pharisêu.

Theo bài Phúc âm hôm nay, chúng ta vừa nghe là Chúa Giêsu muốn rút gọn con đường có thể đưa đến sự tiêu diệt lẫn nhau. Bởi thế Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài là nên kìm hãm lòng hận thù. Trong những trường hợp ngoại tình, các gia đình có thể tìm cách trả thù với cặp vợ chồng đã làm cho gia đình bị xấu hổ, nhất là với người chồng. Để tránh việc ngoại tình và sự có thể xảy ra đổ máu sau đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ là không nên nghĩ đến vấn đề đó, không nên thèm muốn người khác. Và thêm vào đó, sự liên hệ tốt với nhau trong cộng đoàn, nhất là trong cộng đoàn tín hữu có thể xãy ra nếu ai nấy đối đải với nhau một cách ngay thật, nếu họ có thể tin lời nói của nhau và không nên nói dối.

Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài nên có thái độ gương mẫu. Những thái độ đối xử với nhau như thế, ngoài việc tạo nên mối giây liên hệ thương yêu trong cộng đoàn và sẽ thu hút sự chú ý của những cộng đoàn khác khi nhắc đến lời dạy dổ của Đấng họ theo là Chúa Giêsu. Hôm nay Chúa Giêsu đưa ra những thí dụ cụ thể về những lời Ngài dạy các môn đệ trong tuần vừa qua. Họ phải là "muối cho đời", là "ánh sáng cho trần gian", và là "một tòa thành xây trên núi".

Hãy chú ý đến cách Chúa Giêsu trình bày lời dạy. Mỗi lời dạy Ngài điều bắt đầu: "Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng...” rồi Chúa Giêsu nói lời dạy riêng của Ngài "Còn Thầy, Thầy bảo anh em biết..." Chúa Giêsu nói đến lời luật dạy người xưa bằng cách cho thí dụ chính đáng, rôi Ngài gọi các môn đệ hành động công chính hơn, "một luật mới" đúng hơn.

Chúng ta, các Kitô hữu được mời gọi sống một đời sống khác biệt, trong sự liên hệ với các người khác và với toàn thế giới. Chúng ta tìm sự tha thứ ở những nơi có hận thù và xa lánh nhau. Chúng ta kìm hảm những ham muốn của mình mặc dù thế giới xung quanh chúng ta vẫn để hành xử thỏai mái. Chúng ta trung thành với nhau, vì vậy, khi chúng ta hứa diều gì, chúng ta giữ và thực hiện lời hứa.

Điều gì giúp chúng ta sống thực sự được đối với những lời thách thức của Chúa Giêsu cho chúng ta? Chắc hẳn chúng ta không thể tự bản thân mình cố gắng mà làm được. Trái lại, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu, và nhìn vào nhau trong tình thương yêu và nâng đở nhau. Nghe có vẽ lý tưởng quá nhỉ? Thật vậy, Chúa Giêsu muốn yêu cầu chúng ta thực hiện những điều mà luôn có Ngài trợ giúp chúng ta thực hiện.

Thế nên bài trích sách Huấn Ca được chọn đọc hôm nay. Đó là một phần của truyền thống về trí khôn ngoan trong Kinh Thánh Do thái. Theo truyền thống đó hành vi của con người luôn có hậu quả nhất định. Chúng ta được tự do sống đời sống của chúng ta nhưng có theo đường lối ngay thẳng của Đức Chúa hay không. Trong bài trích sách Huấn Ca hôm nay tuy ngắn gọn và có từ "tự do" được dùng 3 lần. Bài trích sách Huấn Ca này nhấn mạnh về sự tự do của chúng ta, và khuyến khích chúng ta nên dùng sự tự do đó để lựa chọn cách sống phù hợp theo sự khôn ngoan của Đức Chúa. Đôi khi sự lựa chọn đó có thể khó khăn. Người tín hữu hãy nghe lời Huấn Ca khuyến khích "Trung tín làm điều đẹp ý Người" Chúng ta biết chắc nếu chúng ta tự do chọn những điều này sẽ mang lại sự sống cho chúng ta. Vì "Đức Chúa để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người".

Cuộc đời của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy Bài Giảng Trên Núi đã được thực hiện như thế nào. Bây giờ Ngài là vị Thầy khôn ngoan chỉ đường cho chúng ta đi vào sự sống, và Ngài ban cho chúng ta Thần Khí của Ngài giúp chúng ta chọn lựa những phương cách hành động để mang lại sự sống đó. Các môn đệ của Chúa Giêsu phải tiếp tục thực hiện bài giảng trong đời sống của họ. Cho dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào; Những ai chưa hề đọc Bài Giảng Trên Núi, đều cần phải tìm hiểu các lời dạy đó qua sự tự kiểm tra cuộc sống của mổi chúng ta.

Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP

Các Bài Viết Khác: