St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  May 16th, 2020

CÔNG VIỆC MỤC VỤ XỨ ĐẠO CỦA QUÝ CHA VÀ BAN THƯỜNG VỤ

Trong thời gian qua, Hai Cha đã phôn đến hầu hết các Gia đình trong Giáo xứ, cám ơn quý Gia đình đã vui lòng đón tiếp chúng con và được biết sơ qua hòan cảnh Gia đình, công việc làm ăn và đời sống đạo đức để củng cố niềm tin. Giáo xứ chúng ta được Đức Giám Mục cho phép được mở chương trình trực tuyến để xem lễ, đọc kinh tại Tu viện Đa Minh; Cho Giáo xứ chúng ta dời số nợ và không lấy 14,5% từ nay đến cuối năm 2020 . Đây là một diễm phúc cho Giáo xứ chúng ta. Vì vậy , Giáo xứ không quá lo lắng về tài chánh vì quý Vị đã và đang giúp góp rất tích cực cho Giáo xứ . Trong thời gian này chúng con có thể giúp quý Vị được gì

1. Đối với Cộng Đồng Người Việt, một số Anh Chị Em đã phụ may Khẩu Trang giúp đỡ cho họ và ai cần xin cho chúng con biết

2. Nếu gia đình nào muốn xin tiền trợ cấp chính phủ mà không biết tiếng Anh, chúng con có thể giúp được.

3. Nếu Người Già nào cần cung cấp thức ăn đến tận nhà, chúng con có thể giúp được.

4. Ai vì thiếu bữa ăn, chưa biết chỗ cung cấp thức ăn hay ngay cả vấn đề tài chánh bằng những bữa ăn cũng có thể giúp được. Nếu tiện gọi cho ai xin gọi vào số phôn của quý Cha hoặc Ban Thường Vụ dưới đây để chúng con giúp quý Vị.

AN TOÀN KHI GIÚP GIÁO XỨ

Thời gian qua, Giáo xứ đã gởi các bao thư xin lễ và các phong thư có địa chỉ của Giáo xứ để quí Vị tùy nghi sử dụng khi gởi về cho Giáo xứ. Quí vị có thể bỏ trong các phong bì có số danh bộ của gia đình quí vị cùng với ngân phiếu. Vì sợ thất lạc hay mất, thường thư từ Gia đình đến Giáo xứ là 3 ngày, vậy nếu nhận được chúng con sẽ báo lại ngay và nếu chưa báo lại xin quý Vị cho chúng con biết.

Lưu ý: Xin đừng bỏ tiền mặt vào phong bì.

Hay gọi điện thoại cho chúng con biết để nhận, hoặc quý thành viên Hội Đồng Mục Vụ : Ông Nguyễn Ngọc Ánh (587) 889-7907( NE); Bà Vũ Thị Hồng, (403) 889-9873 (NE) Anh Trần Thanh Hải (403) 608-0733 (SE) và Anh Nguyễn Micae (403) 615-9668(NE) hoặc gia đình nào muốn dùng hệ thống ETRANSFER Xin liên lạc với Cô Thư Ký Loan (403) 389-9017.

Trong những ngày sắp tới Hội Đồng Tài Chánh sẽ thiết lập một chương trình đóng góp trực tiếp vào mỗi tháng để gia đình các Bạn Trẻ dễ giúp đỡ cho Giáo Xứ trong mọi hoàn cảnh (được hướng dẫn sau).

Tùy khả năng của mỗi gia đình “ Vì Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần (Hc 35,10) .Để minh bạch số tiền nhận được qua bưu điện hay đưa trực tiếp; Chúng con sẽ phôn cho biết và cuối tuần đăng lên tờ Mục Vụ.

Chúng con xin chân thành cám ơn sự quan tâm và hỗ trợ của quí vị với Giáo xứ trong cơn Đại Dịch nàyđang khi Gia đình cũng gặp nhiều khó khăn.

Linh mục JB Nguyễn Đức Vượng
Ông chủ tịch HĐMV Nguyễn Ngọc Ánh

Các Bài Viết Khác: